การจัดซื้อจัดจ้างและประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถว สภ.หนองสองห้อง


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภ.จว.บุรีรัมย์


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สภ.กระสัง


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สภ.หนองสองห้อง