การจัดซื้อจัดจ้างและประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารที่ที่ทำการ ภ.จว.บุรีรัมย์


ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้าง สภ.กระสัง


ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.จว.บุรีรัมย์


ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.กระสัง


ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.กระสัง


ประกาศเชิญชวน จ้างก่อสร้างเรือนแถว สภ.หนองสองห้อง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถว สภ.หนองสองห้อง


ยกเลิกโครงการจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. สภ.หนองสองห้อง


ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถว สภ.หนองสองห้อง


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภ.จว.บุรีรัมย์


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สภ.กระสัง


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สภ.หนองสองห้อง