ตรวจสอบเงื่อนไขบัตรคนจนเดือนเมษายนเพื่อรับส่วนลดค่าไฟ และค่าน้ำประปา

บัตรคนจนเดือนเมษายน 2567 ได้สิทธิอะไรบ้าง

ข่าวล่าสุดพร้อมใช้บัตรคนจนเดือนเมษายนสามารถตรวจสอบบัตรคนจน หลังจากอนุมัติการใช้งาน การโอนเงินเริ่มใช้วันไหนบ้าง รวบถึงเงินเข้าบัตรคนจนการใช้สิทธิบัตรคนจนล่าสุดมีหลักเกณฑ์อย่างไร บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลประกอบการสมัครไว้แล้ว ติดตามอ่านกันได้เลย

เมื่อผ่านการอนุมัติรับสิทธิบัตรคนจนเดือนเมษายนบัตรคนจนเดือนเมษายน 2567 ได้เท่าไหร่ ได้สิทธิอะไรบ้าง 2024

บัตรคนจนเดือนเมษายน 2567วงเงินบัตรคนจนเดือนเมษายนซึ่งรอบแรกของการใช้งาน วงเงินที่ภาครัฐโอนให้เดือนละ 1,565 บาทต่อเดือน เพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ที่ร้านค้าสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าร่วมโครงการ 300 บาทต่อเดือน วงเงินค่าเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน วงเงินส่วนลดเพื่อซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน วงเงินเพื่อจ่ายค่าไฟ 315 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน และวงเงินจ่ายน้ำปะปา 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน โดยวงเงินบัตรคนจนเดือนเมษายนประเภทน้ำไฟนี้จะเริ่มใช้ในวันที่ 18 เมษายน 2567

ก่อนจะได้รับสิทธิบัตรคนจนเดือนเมษายนผู้ที่อนุมัติให้ผ่านบัตรคนจนเดือนเมษายน 2567ต้องผ่านการตรวจสอบอะไรบ้าง

ข่าวบัตรคนจนก่อนจะได้รับการอนุมัติเงินบัตรคนจนเดือนเมษายน ต้องผ่านการพิจารณาสถานะว่าเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรมปกครองหรือไม่ และตรวจสอบหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามที่โครงการบัตรคนจนกำหนด และยื่นยันการใช้สิทธิเพื่อรับเงินบัตรคนจนเดือนเมษายน

เช็คเงินคนจนเพื่อใช้บัตรคนจนเดือนเมษายนแต่ไม่ผ่านการอนุมัติต้องทำอย่างไร

เมื่อไม่ผ่านการอนุมัติสิทธิการเงินคนจนล่าสุด สามารถลงทะเบียนเพื่อขอยื่นอุทธรณ์ได้ที่หน่วยงานรัฐ หรือระบบออนไลน์ให้เสร็จก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นช่วงเวลายื่นอุทธรณ์ และสามารถใช้สิทธิหลังจากบัตรคนจนเดือนเมษายนผ่านไปแล้วตามรอบที่รัฐกำหนด

ยืนยันสิทธิบัตรคนจนล่าสุดเพื่อใช้สิทธิบัตรคนจนเดือนเมษายนหากบัตรประชาชนหมดอายุจะยืนยันได้หรือไม่

ต้องการใช้บัตรคนจนเดือนนี้หรือเดือนเมษายน แต่พบว่าบัตรประชาชนหมดอายุ สามารถทำการยืนยันตัวตนได้ เพราะการยืนยันจะใช้เพียงเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิดเท่านั้น แม้บัตรประชาชนหมดอายุก็สามารถยืนยันตัวตนเพื่อใช้ตรวจสอบบัตรคนจนเดือนเมษายน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากแนะนำให้ไปทำบัตรใหม่ไว้ หากมีการใช้งานเกี่ยวกับภาครัฐจะได้สะดวกต่อการใช้บริการ
จากข้อมูลบัตรคนจนเดือนเมษายน ซึ่งรอบโอน รวมถึงวงเงินเพื่อใช้สิทธิบัตรคนจนล่าสุดค่อนข้างจะตอบโจทย์การใช้งานได้ดี หากใช้เงินบัตรคนจนเติมวงเงินแล้ว สามารถติดตามข่าวบัตรคนจนเพื่อลงทะเบียนสมัครในรอบใหม่ ที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้พอสมควร

Scroll to Top