หน้าแรก

กิจกรรมของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์


Slider

แอปพลิเคชัน "Police i lert u" คืออะไร มีขั้นตอนการใช้งานอย่างไร และมีประโยชน์ในเรื่องใดบ้าง ติดตามชมรายการรู้เท่ารู้ทัน ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 07.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/Rutan

Slider

สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Facebook Fanpage :: @policetv.tv

ภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆมอบสิ่งของ-เครื่องสีข้าวและกล้องวงจรปิด บริจาคให้โรงเรียน ตชด.ตามถิ่นทุระกันดาร

วันนี้ (๑๔ ธ.ค. ๖๑) เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องสโมสรตำรวจตระเวนชายแดน (๑๐๑) พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของบริจาคให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจากภาคเอกชน
๑. บริษัท ซีแอลพี อินเตอร์เทรด จำกัด ภายใต้กลุ่มบริษัท ซีแอลพี จำกัด มอบเครื่องสีข้าว ซีแอลพี จำนวน ๑๒ เครื่อง และเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก จำนวน ๑๒ เครื่อง

๒. นายพันธพัฒน์ พิณสวัสดิ์ กรรมการบริษัท อเซ็ดคิด จำกัด (แบรนด์ Hi-view) และในนามสมาคมหยูนหนานแห่งประเทศไทย มอบกล้องวงจรปิดไฮวิว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒๑๗ เครื่อง และในโอกาสนี้ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ (เฟส ๒) จำนวน ๕๐ เครื่อง
๓. นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) หรือ “ปุ้มปุ้ย” มอบชุดผลิตภัณฑ์ “ปุ้มปุ้ย” จำนวน ๔๑๔ ชุด (๑ ชุดประกอบด้วย ข้าวสวยหอมมะลิ ๖ กระป๋อง แกงเขียวหวานไก่ ๓ กระป๋อง แกงเผ็ดไก่ ๓ กระป๋อง และปลาลาบ ๓ กระป๋อง)
๔. คุณทิพวรรณ ส่งเสริมสวัสดิ์ ในนาม “นิตยสารกุลสตรี” มอบจักรยาน จำนวน ๑๑ คัน และพัดลมตั้งโต๊ะ
๕. กลุ่มอนันตา มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๓๐๐ ผืน
โดยมีข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการและ ตำรวจในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนเข้าร่วมในพิธี เพื่อนำสิ่งของที่ได้รับ ไปมอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในถิ่นทุระกันดาน

พล.ต.ท.สมพงษ์ กล่าวว่าขอบคุณหน่วยต่างๆที่ได้ร่วมมอบสิ่งของให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและกำลังพลของหน่วย ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจะได้นำสิ่งของที่ได้รับ มอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคต่อไป

ทั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีมอบแล้วได้มีการถ่ายรูปร่วมกันและสาธิตการใช้เครื่องสีข้าวให้แก่ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้ดู และสอนวิธีใช้ให้กับครูโรงเรียน ตชด.ที่เดินทางมารับมอบสิ่งของดั่งกล่าว นำไปให้นักเรียนได้ศึกษารวมถึงพัฒนาโรงเรียน ตชด.ที่อยู่ในถื่นทุระกันดารต่อไป.

//////////////////////////////////////

#พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง
#ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
#บริจาคสิ่งของให้โรงเรียน ตชด.
#กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
#เครื่องสีข้าว-กล้องวงจรปิด
#โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
... อ่านต่อย่อสั้น

14 Dec 2018, 12:58

ภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆมอบสิ่งของ-เครื่องสีข้าวและกล้องวงจรปิด บริจาคให้โรงเรียน ตชด.ตามถิ่นทุระกันดารวันนี้ (๑๔ ธ.ค. ๖๑) เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องสโมสรตำรวจตระเวนชายแดน (๑๐๑) พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของบริจาคให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจากภาคเอกชน
๑. บริษัท ซีแอลพี อินเตอร์เทรด จำกัด ภายใต้กลุ่มบริษัท ซีแอลพี จำกัด มอบเครื่องสีข้าว ซีแอลพี จำนวน ๑๒ เครื่อง และเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก จำนวน ๑๒ เครื่อง๒. นายพันธพัฒน์ พิณสวัสดิ์ กรรมการบริษัท อเซ็ดคิด จำกัด (แบรนด์ Hi-view) และในนามสมาคมหยูนหนานแห่งประเทศไทย มอบกล้องวงจรปิดไฮวิว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒๑๗ เครื่อง และในโอกาสนี้ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ (เฟส ๒) จำนวน ๕๐ เครื่อง
๓. นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) หรือ “ปุ้มปุ้ย” มอบชุดผลิตภัณฑ์ “ปุ้มปุ้ย” จำนวน ๔๑๔ ชุด         (๑ ชุดประกอบด้วย ข้าวสวยหอมมะลิ ๖ กระป๋อง แกงเขียวหวานไก่ ๓ กระป๋อง แกงเผ็ดไก่ ๓ กระป๋อง และปลาลาบ ๓ กระป๋อง)
๔. คุณทิพวรรณ ส่งเสริมสวัสดิ์ ในนาม “นิตยสารกุลสตรี” มอบจักรยาน จำนวน ๑๑ คัน และพัดลมตั้งโต๊ะ
๕. กลุ่มอนันตา มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๓๐๐ ผืน
โดยมีข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการและ ตำรวจในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนเข้าร่วมในพิธี เพื่อนำสิ่งของที่ได้รับ ไปมอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในถิ่นทุระกันดานพล.ต.ท.สมพงษ์ กล่าวว่าขอบคุณหน่วยต่างๆที่ได้ร่วมมอบสิ่งของให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและกำลังพลของหน่วย ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจะได้นำสิ่งของที่ได้รับ มอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคต่อไปทั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีมอบแล้วได้มีการถ่ายรูปร่วมกันและสาธิตการใช้เครื่องสีข้าวให้แก่ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้ดู และสอนวิธีใช้ให้กับครูโรงเรียน ตชด.ที่เดินทางมารับมอบสิ่งของดั่งกล่าว นำไปให้นักเรียนได้ศึกษารวมถึงพัฒนาโรงเรียน ตชด.ที่อยู่ในถื่นทุระกันดารต่อไป.//////////////////////////////////////#พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง
#ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
#บริจาคสิ่งของให้โรงเรียน ตชด.
#กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
#เครื่องสีข้าว-กล้องวงจรปิด
#โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ในบรรยากาศย้อนยุค ติดตามบรรยากาศภายในงาน ได้ทาง POLICE TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562
... อ่านต่อย่อสั้น

14 Dec 2018, 11:19

งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ในบรรยากาศย้อนยุค ติดตามบรรยากาศภายในงาน ได้ทาง POLICE TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562

 

Comment on Facebook

ความสุขของคนกรุงเทพ

เรียนสื่อมวลชนร่วมทำข่าว
พรุ่งนี้ (14 ธ.ค.61) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.พร้อม ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และพนักงานสอบสวน จะร่วมแถลงข่าวให้ข้อมูลถึงผลการพิจารณาความผิดของดารานักแสดงที่รีวิว สินค้าผลิตภัณฑ์ในเครือ “เมจิกสกิน” ซึ่งพบว่าจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหลายราย

สถานที่ : ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 ตร.
... อ่านต่อย่อสั้น

14 Dec 2018, 10:21

 

Comment on Facebook

สวัสดีครับทุกท่าน

คุณท่าน วิระชัย ทรงเมตตา พระเอกตัวจริง

☺️😊😊

.

เสียงเบาครับ

สว้สดีค่ะ

ชองนี้หลอกขายของตามเฟสเยอะคับ

สวัสดีครับ

เสียงไม่ค่อยชัดเลยครับเสียงเบาครับ

+ View more comments

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.
(O) พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.ตชด. ประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพทรูย์ กุลัตถ์นาม รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. ร่วมงานวันสถาปนาค่ายศรีสกุลวงษ์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 อ.เมือง จว.สกลนคร โดยมี พล.ต.ต.อนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ ผบก.ภ.จว.สกลนคร,, วิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมงาน และ มี พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 ให้การต้อนรับ ได้ออกประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการตำรวจ ครู ตชด. ดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
(O) ค่ายศรีสกุลวงษ์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 อ.เมือง จว.สกลนคร

#พล.ต.ต.ปิยะ ต้ะวิชัย รอง ผบช.ตชด.
#พิธีมอบประกาศณียบัตรครูดีเด่น ตชด.
#ตำรวจตระเวนชายแดน
#ค่ายศรีสกุลวงษ์
#อ.เมือง จ.สกลนคร
... อ่านต่อย่อสั้น

13 Dec 2018, 19:44

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.
(O) พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.ตชด. ประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพทรูย์ กุลัตถ์นาม รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. ร่วมงานวันสถาปนาค่ายศรีสกุลวงษ์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 อ.เมือง จว.สกลนคร โดยมี พล.ต.ต.อนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ ผบก.ภ.จว.สกลนคร,, วิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมงาน และ มี พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 ให้การต้อนรับ ได้ออกประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการตำรวจ ครู ตชด. ดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
(O) ค่ายศรีสกุลวงษ์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 อ.เมือง จว.สกลนคร#พล.ต.ต.ปิยะ ต้ะวิชัย รอง ผบช.ตชด.
#พิธีมอบประกาศณียบัตรครูดีเด่น ตชด.
#ตำรวจตระเวนชายแดน
#ค่ายศรีสกุลวงษ์
#อ.เมือง จ.สกลนคร

ตำรวจ191 พานักเรียนทัศนะศึกษา ณ.กองกำกับการ สายตรวจและปฎิบัติการพิเศษ 191 ถนนวิภาวดีรังสิต

🚨191 คือที่พึ่งของประชาชน🚨
🚓 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.สำราญ นวลมา ผบก.สปพ.

วันที่ (13 ธ.ค 61) 🕐 เวลาประมาณ 09.30 น. ⌛️

👮พ.ต.อ.สมบูรณ์​ เทียนขาว​ ผกก.สายตรวจ​ มอบหมายให้​
พ.ต.ท.พรพรหม​ จักษุรักษ์​ รอง ผกก.สายตรวจ บก.สปพ​. ​ พ.ต.ต.จักรกริช เวียงสมุทร สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจฯ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ​ที่ไม่ติดราชการรอให้การต้อนรับ​

🎭 คณะครู-นักเรียน​ และผู้ปกครอง​ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่​
เดินทางมาทัศนะศึกษา ณ กก.สายตรวจ

โดย นำเยี่ยมชมหน่วย​ บรรยายสรุป​ และ​จัดรถยนต์สายตรวจ​ 4​ คัน, รถควบคุมผู้ต้องหา​ 2​ คัน​ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถเพื่ออธิบายการปฏิบัติหน้าที่​ และนำน้องๆนักเรียนขึ้นรถสายตรวจ​ เพื่อทัศนะศึกษา​การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

#ขอบคุณภาพ สว.เศรษฐ ศูนย์ข่าว191
#ตำรวจ191พานักเรียนทัศนศึกษา
#กองกำกับการสายตรวจและปฎิบัติการพิเศษ
... อ่านต่อย่อสั้น

13 Dec 2018, 16:31

ตำรวจ191 พานักเรียนทัศนะศึกษา ณ.กองกำกับการ สายตรวจและปฎิบัติการพิเศษ 191 ถนนวิภาวดีรังสิต🚨191 คือที่พึ่งของประชาชน🚨
🚓 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.สำราญ นวลมา ผบก.สปพ.วันที่ (13 ธ.ค 61) 🕐 เวลาประมาณ 09.30 น. ⌛️👮พ.ต.อ.สมบูรณ์​ เทียนขาว​ ผกก.สายตรวจ​ มอบหมายให้​
พ.ต.ท.พรพรหม​ จักษุรักษ์​ รอง ผกก.สายตรวจ บก.สปพ​. ​ พ.ต.ต.จักรกริช เวียงสมุทร สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจฯ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ​ที่ไม่ติดราชการรอให้การต้อนรับ​🎭 คณะครู-นักเรียน​ และผู้ปกครอง​ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่​
เดินทางมาทัศนะศึกษา ณ กก.สายตรวจโดย นำเยี่ยมชมหน่วย​ บรรยายสรุป​ และ​จัดรถยนต์สายตรวจ​ 4​ คัน, รถควบคุมผู้ต้องหา​ 2​ คัน​ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถเพื่ออธิบายการปฏิบัติหน้าที่​ และนำน้องๆนักเรียนขึ้นรถสายตรวจ​ เพื่อทัศนะศึกษา​การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่#ขอบคุณภาพ สว.เศรษฐ ศูนย์ข่าว191
#ตำรวจ191พานักเรียนทัศนศึกษา
#กองกำกับการสายตรวจและปฎิบัติการพิเศษ
โหลดข่าวเพิ่มเติม..

ตำรวจทำดี

Facebook Fanpage :: @GoodPoliceThailand

ค่อยๆ เดินนะครับคุณยาย 🤗วันที่ 14 ธ.ค. 61 พ.ต.อ.กฤศ จันทร์สว่าง ผกก.สภ.สองพี่น้อง ได้ให้บริการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุที่เดินทางมาแจ้งความที่ สภ.สองพี่น้อง จว.สุพรรณบุรี#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ งานจราจร สภ.สองพี่น้อง

ค่อยๆ เดินนะครับคุณยาย 🤗

วันที่ 14 ธ.ค. 61 พ.ต.อ.กฤศ จันทร์สว่าง ผกก.สภ.สองพี่น้อง ได้ให้บริการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุที่เดินทางมาแจ้งความที่ สภ.สองพี่น้อง จว.สุพรรณบุรี

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ งานจราจร สภ.สองพี่น้อง
... อ่านต่อย่อสั้น

14 Dec 2018, 20:30

มาดื่มนมกันเถอะ...❤️👮‍♂️ตำรวจสภ.ม่วงงาม ออกแจกจ่ายนมเพื่อสุขภาพ ดื่มกันเยอะๆ ร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับคุณยาย...#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ ตำรวจภูธรม่วงงาม

มาดื่มนมกันเถอะ...❤️👮‍♂️

ตำรวจสภ.ม่วงงาม ออกแจกจ่ายนมเพื่อสุขภาพ ดื่มกันเยอะๆ ร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับคุณยาย...

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ ตำรวจภูธรม่วงงาม
... อ่านต่อย่อสั้น

14 Dec 2018, 12:19

โหลดข่าวเพิ่มเติม..