หน้าแรก

กิจกรรมของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์


Slider

แอปพลิเคชัน "Police i lert u" คืออะไร มีขั้นตอนการใช้งานอย่างไร และมีประโยชน์ในเรื่องใดบ้าง ติดตามชมรายการรู้เท่ารู้ทัน ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 07.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/Rutan

Slider

สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Facebook Fanpage :: @policetv.tv

Phone in : พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บังคับการตำรวจจราจร ประเด็น : มาตรการลดมลภาวะบนท้องถนน ไม่ให้ซ้ำเติมภาวะฝุ่นละออง pm 2.5 ในกรุงเทพมหานคร ... อ่านต่อย่อสั้น

17 Jan 2019, 18:34

มูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค ร่วมกับกลุ่มบริษัทไทยรุ่งและบิซคาร์ เรนทัล. มอบรถยนต์กระบะให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

วันนี้ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานรับมอบรถยนต์กระบะ จำนวน ๑ คัน จากมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค ,กลุ่มบริษัทไทยรุ่งและบิซคาร์ เรนทัล เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เพื่อใช้ประโยชน์กิจการสุขศาลาพระราชทาน ในการดูแลสุขภาพ อนามัยให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ อ.อุ้มผาง จว.ตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลคมนาคม สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง ประชาชนในพื้นที่มักจะประสบปัญหาในการติดต่อกับพื้นที่อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเข้าถึงด้านสาธารณสุข

ในโอกาสนี้ พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค กลุ่มบริษัทไทยรุ่งและบิซคาร์ เรนทัล ที่ได้มอบ รถยนต์กระบะให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ ซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องจากเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ครูพยาบาล โครงการสุขศาลาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านตะละโค่ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก ซึ่งอยู่บนภูเขาสูงชัน ว่ามีหนูน้อยวัย ๓ เดือน ป่วยหนักมีอาการหายใจลำบาก จึงต้องรีบเดินทางไปช่วยเหลือโดยใช้รถไถทางการเกษตรเดินทางไกลกว่า ๗ กิโลเมตร ใช้เวลาไป-กลับนานหลายชั่วโมง จึงสามารถนำตัวมาถึงยังสุขศาลาพระราชทานได้ให้การดูแลเบื้องต้น จากนั้นได้ขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์ฉุกเฉินชุดสกายดอกเตอร์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมหน่วยบินกองทัพบก กองกำลังนเรศวร รีบนำเฮลิคอปเตอร์บินจากตัวเมือง จ.ตาก เพื่อรับตัวเข้ารับการรักษาต่อในโรงพยาบาล จนเด็กมีอาการปลอดภัยในที่สุด และเป็นเรื่องราวที่ถูกเผยแพร่ในสื่อต่างๆ อย่างกว้างขวาง และทำให้มูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค กลุ่มบริษัทไทยรุ่งและบิซคาร์ เรนทัล ได้รับทราบถึงความยากลำบาก และมอบรถยนต์กระบะให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ในพื้นที่ต่อไป ปัจจุบันมีสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกระจายอยู่ในพื้นที่ห่างไกลคมนาคมใน ภาคเหนือ ภาคตะวันตกและภาคใต้ รวมกว่า ๒๐ แห่ง เพื่อให้บริการด้านสุขภาพให้แก่พี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ และพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
... อ่านต่อย่อสั้น

17 Jan 2019, 15:30

มูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค ร่วมกับกลุ่มบริษัทไทยรุ่งและบิซคาร์ เรนทัล. มอบรถยนต์กระบะให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
​
วันนี้ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานรับมอบรถยนต์กระบะ จำนวน ๑ คัน จากมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค ,กลุ่มบริษัทไทยรุ่งและบิซคาร์ เรนทัล เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เพื่อใช้ประโยชน์กิจการสุขศาลาพระราชทาน ในการดูแลสุขภาพ อนามัยให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ อ.อุ้มผาง จว.ตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลคมนาคม สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง ประชาชนในพื้นที่มักจะประสบปัญหาในการติดต่อกับพื้นที่อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเข้าถึงด้านสาธารณสุขในโอกาสนี้ พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน              ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค กลุ่มบริษัทไทยรุ่งและบิซคาร์ เรนทัล ที่ได้มอบ            รถยนต์กระบะให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ ซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องจากเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ครูพยาบาล โครงการสุขศาลาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านตะละโค่ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก ซึ่งอยู่บนภูเขาสูงชัน         ว่ามีหนูน้อยวัย ๓ เดือน ป่วยหนักมีอาการหายใจลำบาก จึงต้องรีบเดินทางไปช่วยเหลือโดยใช้รถไถทางการเกษตรเดินทางไกลกว่า ๗ กิโลเมตร ใช้เวลาไป-กลับนานหลายชั่วโมง จึงสามารถนำตัวมาถึงยังสุขศาลาพระราชทานได้ให้การดูแลเบื้องต้น จากนั้นได้ขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์ฉุกเฉินชุดสกายดอกเตอร์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมหน่วยบินกองทัพบก กองกำลังนเรศวร รีบนำเฮลิคอปเตอร์บินจากตัวเมือง จ.ตาก เพื่อรับตัวเข้ารับการรักษาต่อในโรงพยาบาล จนเด็กมีอาการปลอดภัยในที่สุด และเป็นเรื่องราวที่ถูกเผยแพร่ในสื่อต่างๆ อย่างกว้างขวาง และทำให้มูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค กลุ่มบริษัทไทยรุ่งและบิซคาร์ เรนทัล ได้รับทราบถึงความยากลำบาก และมอบรถยนต์กระบะให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  ในพื้นที่ต่อไป ปัจจุบันมีสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกระจายอยู่ในพื้นที่ห่างไกลคมนาคมใน ภาคเหนือ ภาคตะวันตกและภาคใต้ รวมกว่า ๒๐ แห่ง เพื่อให้บริการด้านสุขภาพให้แก่พี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ และพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

คุณสุขุมาล ชิงดวง ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน และคุณวัฒนา. คำเครือคง เยี่ยมเยียนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและขอบคุณข้าราชการตำรวจและครอบครัว

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ คุณสุขุมาล ชิงดวง ภริยาผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน/ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน คุณวัฒนา. คำเครือคง ภริยาพลตำรวจตรี วันชาติ. คำเครือคง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน เดินทางมาเยี่ยมพบปะข้าราชการตำรวจและแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓. ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช เพื่อเยี่ยมเยียน สร้างขวัญกำลังใจและกล่าวขอบคุณทุกคนที่ทุ่มเทเสียสละทั้งแรงกายแรงใจ ในการช่วยเหลือและบรรเทาภัยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาปึก” ในห้วงที่ผ่านมา โดยมี พันตำรวจเอก วัฒนา. เพ็งแก้ว ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ และแม่บ้านให้การต้อนรับ
... อ่านต่อย่อสั้น

17 Jan 2019, 13:36

คุณสุขุมาล ชิงดวง ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน และคุณวัฒนา. คำเครือคง เยี่ยมเยียนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและขอบคุณข้าราชการตำรวจและครอบครัววันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ คุณสุขุมาล ชิงดวง ภริยาผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน/ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน คุณวัฒนา. คำเครือคง ภริยาพลตำรวจตรี วันชาติ. คำเครือคง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน เดินทางมาเยี่ยมพบปะข้าราชการตำรวจและแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓. ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช เพื่อเยี่ยมเยียน สร้างขวัญกำลังใจและกล่าวขอบคุณทุกคนที่ทุ่มเทเสียสละทั้งแรงกายแรงใจ ในการช่วยเหลือและบรรเทาภัยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาปึก” ในห้วงที่ผ่านมา โดยมี พันตำรวจเอก วัฒนา. เพ็งแก้ว ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ และแม่บ้านให้การต้อนรับ

🚨แค่เพียงท่านแจ้งเข้ามา 👮🏻‍♂️เราดำเนินการโดยทันที 🚨ภายหลังจากได้รับเรื่องเบาะแสกรณีมีการลักลอบจำหน่ายสุราบนทางเท้าผ่านทาง Application TACTICS Connect เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 03:15 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปทุมวัน พื้นที่รับผิดชอบ ได้ตรวจพบมีการจำหน่ายสุราบริเวณดังกล่าว 3 ร้าน จึงได้แสดงตัวขอตรวจใบอนุญาตจำหน่ายสุราของทั้ง 3 ร้าน โดยทั้ง 3 ร้านไม่สามารถนำมาแสดงได้ จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา และนำตัวเจ้าของร้านทั้ง 3 ร้าน นำส่ง พนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 🚨สถานที่ ริมทางเดินเท้าหน้าห้าง CTW ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 🚨ข้อหา “จำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาติ” จำนวน 3 ร้าน 👮‍♂️ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ได้แล้ววันนี้ ระบบปฏิบัติการ Android ▶️ โหลดที่นี่ : https://goo.gl/XkLgRA ระบบปฏิบัติการ iOS ▶️ โหลดที่นี่ : https://goo.gl/L2XLbV 🔔🔔TACTICSConnect ผู้ช่วยด้านความปลอดภัยในยุคดิจิทัล เปลี่ยนการร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส แบบเดิมๆ ให้สะดวก ปลอดภัยและตรวจสอบได้ 📌 รับร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส แบบ Real-time 24 ชม. 📌 ระบบติดตามแบบอัตโนมัติเมื่อสถานะการร้องทุกข์ ร้องเรียนมีความเปลี่ยนแปลง 📌 ช่วยให้คำปรึกษา สามารถสอบถามข้อมูล ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ AI อัจฉริยะ 24 ชม. 📌 ศูนย์รวมเบอร์โทรฉุกเฉิน สามารถค้นหาเบอร์โทรและโทรออกได้ทันที 📌 ค้นหาตำแหน่งสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ตัวท่าน และนำทางไปยังสถานีตำรวจที่ท่านต้องการ 📌 ติดตามข่าวสาร ผลงานของ ศปอส.ตร. #สุรเชษฐ์หักพาล #ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ #ศปอส #ศปอสตร #TACTICS #TACTICSPOLICE #TACTICSConnect #TACTICSApplication #alwaysbesideyou ... อ่านต่อย่อสั้น

17 Jan 2019, 12:10

ขอขอบพระคุณ สว. เศรษฐหาญ สังกัด191และปฎิบัติการพิเศษ ที่ให้เกียรติมาร่วมบันทึกเทปรายการ มาให้ความรู้เกี่ยวกับ แอปพลิเคชั่น Police i lert u ที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยรับแจ้งเหตุทางมือถือพร้อมช่วยเหลือทุกท่าน ยามฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

สามารถรับชม POLICE TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
• กล่องรับสัญญาณ PSI - 203 / Gmmz - 140 / Sunbox - 109 / Dynasat - 181
• Application : POLICE TV , AIS PLAY , THAI
www.policetv.tv
• facebook/policetv.tv
• Line Officail id : @poltv

#อย่าลืมดาวน์โหลดมาใช้กันเยอะๆน่ะครับ
#Application
#Police i lert u
#policetv
... อ่านต่อย่อสั้น

17 Jan 2019, 11:42

ขอขอบพระคุณ สว. เศรษฐหาญ สังกัด191และปฎิบัติการพิเศษ ที่ให้เกียรติมาร่วมบันทึกเทปรายการ มาให้ความรู้เกี่ยวกับ แอปพลิเคชั่น Police i lert u ที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยรับแจ้งเหตุทางมือถือพร้อมช่วยเหลือทุกท่าน ยามฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงสามารถรับชม POLICE TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
• กล่องรับสัญญาณ PSI - 203 / Gmmz - 140 / Sunbox - 109 / Dynasat - 181
• Application : POLICE TV , AIS PLAY , THAI
• www.policetv.tv
• facebook/policetv.tv
• Line Officail id : @poltv#อย่าลืมดาวน์โหลดมาใช้กันเยอะๆน่ะครับ
#Application
#Police i lert u
#policetv
โหลดข่าวเพิ่มเติม..

ตำรวจทำดี

Facebook Fanpage :: @GoodPoliceThailand

มีมากมีน้อยไม่สำคัญ แค่มีความสุขกับมัน เท่านั้นพอ ....!!!เนื่องจากเมื่อวันก่อนสายตรวจ ออกตรวจในพื้นที่ไปพบเจอตายายอาศัยอยู่ในโกดังร้าง ที่เจ้าของได้ให้อาศัยอยู่ ยายตาบอดทั้งสองข้าง ตาเดินไม่ค่อยได้กินยาของโรงพยาบาลอยู่ ไม่มีลูกหลานและญาติพี่น้อง ชาวบ้านระแวกนั้นให้การช่วยเหลืออยู่บ้าง ไม่มีน้ำใช้ ต้องรองน้ำฝนในการใช้และมีชาวบ้านเอาน้ำบ่อมาให้ใช้บ้างเป็นครั้งคราว ไม่มีไฟฟ้า วันนี้ได้มีโอกาสได้แวะเข้าไปเลย เอาผ้าถุง เสื้อผ้า มุ้ง ธูปยุง สิ่งของใช้เบื้องต้นให้ตายายได้ใช้#ตำรวจไทยมีน้ำใจ
#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ Pong P. Pongsak และ สภ.ถลาง

มีมากมีน้อยไม่สำคัญ แค่มีความสุขกับมัน เท่านั้นพอ ....!!!

เนื่องจากเมื่อวันก่อนสายตรวจ ออกตรวจในพื้นที่ไปพบเจอตายายอาศัยอยู่ในโกดังร้าง ที่เจ้าของได้ให้อาศัยอยู่ ยายตาบอดทั้งสองข้าง ตาเดินไม่ค่อยได้กินยาของโรงพยาบาลอยู่ ไม่มีลูกหลานและญาติพี่น้อง ชาวบ้านระแวกนั้นให้การช่วยเหลืออยู่บ้าง ไม่มีน้ำใช้ ต้องรองน้ำฝนในการใช้และมีชาวบ้านเอาน้ำบ่อมาให้ใช้บ้างเป็นครั้งคราว ไม่มีไฟฟ้า วันนี้ได้มีโอกาสได้แวะเข้าไปเลย เอาผ้าถุง เสื้อผ้า มุ้ง ธูปยุง สิ่งของใช้เบื้องต้นให้ตายายได้ใช้

#ตำรวจไทยมีน้ำใจ
#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ Pong P. Pongsak และ สภ.ถลาง
... อ่านต่อย่อสั้น

17 Jan 2019, 19:25

ดูแล ใส่ใจ ห่วงใยประชาชน👮‍♂️🤭
#ตำรวจทำดี

วันที่ 16 ม.ค. 62 เวลา 14.45 น. รับแจ้งจากวิทยุโครงการฯว่ามีอุบัติเหตุระหว่างรถวินจยย.กับรถยนต์นั่งสาธารณะ บริเวณโลตัสเจริญผล
ถนนบรรทัดทอง ชุดตำรวจช่างจึงได้ตรวจสอบ พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งราย จึงได้ดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากนั้นจึงร่วมกับกู้ชีพ
นำส่ง รพ.หัวเฉียว เรียบร้อย

ขอขอบคุณ ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ กองบังคับการตำรวจจราจร หน่วยงานราชการ
... อ่านต่อย่อสั้น

16 Jan 2019, 19:21

โหลดข่าวเพิ่มเติม..