เกี่ยวกับเรา

ประวัติการจัดตั้ง

สถานีตำรวจภูธรพุทไธสง ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2469 เดิมเป็นอาคารไม้ยกสูง ด้านล่างเปิดโล่ง งบประมาณการก่อสร้าง ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ มีฐานะเป็น สภ.อำเภอ มี ชั้นประทวน เป็นหัวหน้าสถานี ( มี ส.ต.อ.จุ้ย พรพรามณ์ เป็นหัวหน้าสถานีคนแรก )

ปี พ.ศ.2497 ได้รับการปรับให้มีผู้บังคับกองเป็นหัวหน้าสถานี
( มี ร.ต.ท.สวัสดิ์ กลอยสวาสดิ์ เป็นผู้บังคับกองหัวหน้าสถานีคนแรก )

ปี พ.ศ.2518 ได้รับการปรับให้มีสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานี
( มี พ.ต.ท.รุ่งศักดิ์ คล่องสังสอน เป็นสารวัตรหัวหน้าสถานีคนแรก )

ปี พ.ศ.2522 ได้รับการปรับให้มีสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้าสถานี
( มี พ.ต.ต.สุริยา นาคพงษ์ เป็นสารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีคนแรก )

ปี พ.ศ.2535 ได้รับการปรับฐานะเป็น รอง ผกก.เป็นหัวหน้าสถานี
( มี พ.ต.ท.โอฬาร เอี่ยมสวัสดิ์ เป็น รอง ผกก.หัวหน้าสถานีคนแรก )

ปี พ.ศ.2541 ได้รับการปรับฐานะเป็น ผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี
( มี พ.ต.อ.พัฒนพงศ์ ประภาวัต เป็นผู้กำกับการหัวหน้าสถานีคนแรก )

ปี พ.ศ.2553 ได้รับงบประมาณจากทางราชการในการก่อสร้างตัวอาคารสถานีใหม่เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น

ปัจจุบันมี พ.ต.อ.สมยศ  พื้นชัยภูมิ เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพุทไธสง
( ตั้งแต่ … ธันวาคม 2563 ถึงปัจจุบัน )

อำเภอพุทไธสง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

มีประชากรประมาณ 46,291 คน (สำรวจปี 2562)

อำเภอพุทไธสงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 97 หมู่บ้าน

 1. ตำบลพุทไธสง (Phutthaisong) จำนวน 13 หมู่บ้าน
 2. ตำบลมะเฟือง (Mafueang) จำนวน 13 หมู่บ้าน
 3. ตำบลบ้านจาน (Ban Chan) จำนวน 13 หมู่บ้าน
 4. ตำบลบ้านเป้า (Ban Pao) จำนวน 12 หมู่บ้าน
 5. ตำบลบ้านแวง (Ban Waeng) จำนวน 13 หมู่บ้าน
 6. ตำบลบ้านยาง (Ban Yang) จำนวน 18 หมู่บ้าน
 7. ตำบลหายโศก (Hai Sok) จำนวน 15 หมู่บ้าน

สถานภาพทั่วไปของหน่วย:

 • มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 ตำบล 97 หมู่บ้าน
 • มีพื้นที่ 330 ตร.กม.
 • กำลังพลทั้งสิ้น จำนวน 127 นาย แยกเป็น
  – ชั้นสัญญาบัตร อัตรา 27 นาย คนครอง 26 นาย ไปช่วยราชการ 2 นาย
  – ชั้นประทวน อัตรา 100 นาย คนครอง 70 นาย ไปช่วยราชการ 1 นาย