กู้เงินประกันสังคม

กู้เงินประกันสังคม

สินเชื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการแล้ว
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
2.75-4.75% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 30 ล้านบาท

ข่าวประกันสังคม กู้เงินประกันสังคมได้จริงไหม 2567 

ข่าวประกันสังคมล่าสุดเกี่ยวกับการกู้เงินประกันสังคมกำลังได้รับความสนใจจากหลาย ๆ คนที่อยากกู้เงิน เพราะเนื่องจากมีความเข้าใจว่าสำนักงานประกันสังคมได้สินเชื่อประกันสังคม หรือเงินกู้ประกันสังคมให้กับบุคลทั่วไปเหมือนกับสถาบันการเงินอื่น ๆ ซึ่งจริง ๆ แล้วการกู้เงินประกันสังคมมีไว้สำหรับผู้ประกันตนเท่านั้น และไม่ได้เป็นสินเชื่อเหมือนกับสถาบันการเงินอื่น ๆ  

จริงอยู่ บางครั้งสำนักงานประกันสังคมได้ออกสินเชื่อประกันสังคม เช่น สินเชื่อเพื่อซ่อมแซมบ้าน หรือโครงการต่าง ๆ ตามที่สินเชื่อประกันสังคมได้กำหนดไว้ และสินเชื่อประกันสังคมก็ไม่ได้มีการกู้เงินประกันสังคมแบสินเชื่อสถาบันการเงินทั่วไป แล้วการกู้เงินประกันสังคมคืออะไร? ผู้ประกันตนสามารถกู้ประกันสังคมได้ไหม? 

 

3 ขอกู้เงินประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตน

ถ้าสำนักงานประกันสังคมไม่มีสินเชื่อประกันสังคม แล้วการกู้เงินประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนคืออะไร? การกู้เงินประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตน คือ เงินสะสมที่ผู้ประกันตนที่จ่ายสมทบในแต่ละเดือน เรียกว่า “เงินสมทบประกันสังคม” หรือ “เงินชราภาพประกันสังคม” ซึ่งเงินจำนวนนี้ผู้ประกันตนจะได้รับเมื่อถึงเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขของสำนักงานประกันสังคม โดยผู้ประกันตนสามารถกู้เงินประกันสังคม “เงินสมทบประกันสังคม” ล่วงหน้าได้ โดยทีตัวเลือก 3 ขอ ดังนี้ 

  1. ขอเลือก เมื่อผู้ประกันตนอายุครบ 55 ปี สามารถรับ “เงินสมทบประกันสังคม” ได้ 
  2. ขอคืน ผู้ประกันตนนำ “เงินสมทบประกันสังคม” มาใช้ก่อนอายุ 55 ปี 
  3. ขอกู้เงินประกันสังคม คือ ผู้ประกันตนนำ “เงินสมทบประกันสังคม” บางส่วนมาเป็นหลักค้ำประกันการกู้ประกันสังคมกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นได้ 

  การกู้เงินประกันสังคม คือ การเอา “เงินสมทบประกันสังคม” บางส่วนไปเป็นหลีกค้ำประกัน เพื่อไปขอสินเชื่อกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น ดังนั้นการการกู้เงินประกันสังคมจึงไม่ใช่การขอสินเชื่อเหมือนกับสถาบันการเงินทั่วไป ผู้ประกันตนต้องศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำ “เงินสมทบประกันสังคม” มาใช้ให้ดีเสียก่อน 

คิดให้ดีถ้าจะขอกู้เงินประกันสังคมโดยนำ “เงินสมทบประกันสังคม” มาใช้

“เงินสมทบประกันสังคม” หรือเงินชราภาพประกันสังคม คือ เงินที่ผู้ประกันตนจ่ายสมทบนับตั้งแต่วันที่เริ่มลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม และผู้ประกันตนจะได้ “เงินสมทบประกันสังคม” หรือเงินชราภาพประกันสังคมเมื่ออายุครบ 55 ปี เงินจำนวนนี้จึงสำคัญมาก เพราะเมื่อเราถึงวัยเกษียณ เราก็อยากนำเงินที่ได้เก็บเอาไว้มาใช้จ่ายในยามจำเป็น แต่ถ้าเราขอกู้เงินประกันสังคม โดยการนำ “เงินสมทบประกันสังคม” มาใช้ก่อนที่จะครบกำหนด ก็เท่ากับว่าเรานำเงินในวัยเกษียณมาใช้ แต่การขอกู้เงินประกันสังคม โดยการนำ “เงินสมทบประกันสังคม” มาใช้ก่อนก็เป็นประโยชน์กับเราเช่นกัน เพราะถ้าหากจำเป็นจริง ๆ ต้องการขอกู้เงินประกันสังคมเพื่อนำไปเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคาร หรือสถาบันอื่น ก็จะช่วยให้เราสามารถขอสินเชื่อมาให้จ่าย หรือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของเราได้

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัคร true wallet ได้ง่ายๆ ในไม่กี่ขั้นตอนสมัครเลย!
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด
บริการ rabbit line pay คืออะไรเช็คด่วน 2024
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด
Scroll to Top