ktc platinum mastercard

ktc platinum mastercard

สมัครบัตรเครดิต ktc platinum mastercard ผ่อนสบายๆ
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาผ่อน
สูงสุด 10 เดือน
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 16% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้

ktc platinum mastercard คืออะไร


ktc platinum mastercard คือบัตรเครดิตของธนาคารกรุงไทยที่สามารถรดซื้อของหรือกดเงินสดจากบัตรเครดิต ktc platinum ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การสมัครทำบัตร ktc platinum mastercard จะฟรีค่าธรรมเนียมรายปีและแรกเข้าตลอดชีพ สามารถสมัครได้ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมเพื่อมอบให้กับบุคคลที่เราไว้ใจเพื่อนำมาใช้ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งวงเงินบัตรเครดิต ktc ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมจะใช้วงเงินเดียวกันการสมัครบัตร ktc platinum mastercard สิทธิประโยชน์มีมากมาย เช่น การเปลี่ยนเงื่อนไขจากการชำระเต็มจากการใช้จ่ายผ่านบัตร ktc platinum mastercard เป็นการผ่อนชำระรายเดือนได้ในอัตราดอกเบี้ย 0.74 เปอร์เซ็นต์ สูงสุด 10 เดือน ซึ่งดอกเบี้ยบัตรเครดิต ktc จะมีการคิดดอกเบี้ยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด


คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิต ktc platinum mastercard


สำหรับคนที่ต้องการทำบัตรเครดิต ktc platinum mastercard เพื่อนำบัตรมาใช้ประโยชน์เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน คุณสมบัติของผู้สมัครบัตร ktc platinum mastercard ผู้ที่ต้องการทำบัตรจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และมีรายได้ขั้นต่ำที่ 15,000 บาทขึ้นไป ส่วนกรณีที่เป็นชาวต่างชาติจะต้องมีรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป สำหรับ ktc platinum mastercard ที่เป็นบัตรเสริมผู้สมัครจะต้องมีอายุ 15 – 80 ปี และเอกสารที่ใช้ในการสมัครทำบัตรเครดิต ktc platinum กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำการสมัครบัตรktc platinum mastercard จะใช้เอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อเป็นเอกสารในการยืนยันตัวตน ส่วนเอกสารยืนยันรายได้จะใช้หนังสือรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และจะต้องมีการแนบสำเนาบัญชีธนาคารที่มีการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนมาด้วย กรณีเป็นเจ้าของกิจการสมัครทำบัตร ktc platinum mastercard จะต้องใช้เอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน บัญชีแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หนังสือรับรองการจดทะเบียน และบัญชีผู้ถือหุ้นข้อแตกต่างระหว่าง ktc platinum mastercard กับ visa


หลายคนอาจสงสัยว่า ktc platinum master card กับ visa ต่างกันอย่างไร เมื่อเราศึกษาข้อมูลทางระบบออนไลน์ที่มีการรีวิวเกี่ยวกับบัตร visa และบัตร ktc platinum master card รีวิวจะเห็นว่าไม่มีความแตกต่างทางด้านคุณสมบัติของบัตรเครดิตแต่อย่างใด จะแตกต่างกันแค่เพียงผู้ให้บริการในการชำระเงินซึ่งบัตร ktc platinum visa จะนิยมใช้ในโซนเอเชีย และ ktc platinum mastercard จะนิยมใช้ในโซนยุโรปและอเมริกา ซึ่งหากจะถามว่าควรที่จะสมัครบัตร ktc platinum master card ดีไหม หรือว่าควรที่จะสมัครบัตร ktc platinum visa ดีกว่า ซึ่งตอบได้ตรงนี้เลยว่าการสมัครบัตรไม่ว่าจะเป็น visa หรือ ktc platinum mastercard ไม่ได้มีความแตกต่างกันในการนำไปใช้และสิทธิประโยชน์ของบัตร จะแตกต่างกันก็แค่โลโก้ของผู้ให้บริการในการชำระเงินและผู้ร่วมรายการที่เป็นพาร์ทเนอร์เท่านั้น

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัคร true wallet ได้ง่ายๆ ในไม่กี่ขั้นตอนสมัครเลย!
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด
บริการ rabbit line pay คืออะไรเช็คด่วน 2023
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด
Scroll to Top