กู้เงินคนพิการ

กู้เงินคนพิการ

สินเชื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการแล้ว
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาผ่อน
สูงสุด 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มีดอกเบี้ย
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 10,000 บาท

กู้เงินคนพิการ กู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพ  

กองทุนคนพิการเพื่อให้กู้เงินคนพิการ จัดตั้งขึ้นโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นกองทุนหมุนเวียนโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เงินสมทบจากสถานประกอบการเงินบริจาค และดอกเบี้ยจากกองทุน ซึ่งกองทุนคนพิการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข สามารถเกู้เงินคนพิการเพื่อนำเงินไปประกอบอาชีพ และเพื่อให้ผู้พิการมีช่องทางในการหารายได้เลี้ยงชีพตนเอง โดยกองทุนคนพิการเพื่อให้กู้เงินคนพิการจะให้วงเงินรายละไม่เกิน 60,000 บาท หรือบางรายอาจจะได้วงเงินไม่เกิน 120,000 บาท 

จุดเด่นของกองทุนคนพิการเพื่อให้กู้เงินคนพิการ คือ การกู้ยืมเงินคนพิการโดยไม่มีดอกเบี้ย ตลอดระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที www.dep.go.th ลงทะเบียนคนพิการ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารที่ใช้ในการสมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้เงินคนพิการ

 

ใครกู้เงินคนพิการได้บ้าง? 2567

สินเชื่อคนพิการ ใครกู้เงินคนพิการได้บ้าง? ผู้พิการเท่านั้นไหมที่สามารถกู้เงินคนพิการได้? จริง ๆ แล้วกองทุนคนพิการได้เปิดโอกาสให้กับผู้พิการ และคนที่ดูแลผู้พิการให้สามารถกู้เงินคนพิการได้ 

สำหรับผู้พิการที่ประสงค์จะกู้เงินคนพิการ ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ มีความจำเป็นและมีเหตุผลในการขอกู้ยืมเงินคนพิการเพื่อนำไปประกอบอาชีพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และจะต้องบรรลุนิจิภาวะแล้ว อีกทั้งต้องไม่มีประวัติเสียจากการกู้ยืมเงินจากกองทุนคนพิการ และมีหนี้สินไม่เกิน 60% ของวงเงินกู้ยืม ที่สำคัญ ต้องมีความสามารถในการผ่อนชำระคืนด้วย 

สำหรับผู้ดูแลผู้พิการ ต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการประกอบอาชีพ ถึงจะกู้เงินคนพิการได้ และยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินคนพิการโดยระบุความจำเป็นและเหตุผลในการกู้ยืมเงิน ผู้ดูแลผู้พิการที่ต้องการกู้เงินคนพิการจะต้องไม่เป็นบุคคลล้มลาย มีภาระหนี้ไม่เกิน 60% ของวงเงินกู้ยืม และไม่มีปะวัติเสียหายในการกู้ยืมเงินคนพิการจากกองทุนคนพิการ

กู้เงินคนพิการมีข้อดีอย่างไร? 

ผู้พิการมักมีข้อจำกัดหลายอย่างที่ไม่สามารถทำได้ 100% เหมือนกับคนปกติทั่วไป แต่ผู้พิการก็มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญที่จะประกอบอาชีพ เพียงแต่บางครั้งขาดเงินทุน ดังนั้นการกู้เงินคนพิการจึงช่วยให้ผู้พิการมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ โดยสินเชื่อคนพิการสามารถขอได้และปลอดดอกเบี้ยถึง 5 ปี ช่วยให้ทั้งผู้พิการ และคนที่ดูแลผู้พิการ มีเงินทุนที่สามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ อีกทั้งการกู้เงินคนพิการยังช่วยแบ่งเบาภาระให้กับทั้งผู้พิการ และคนที่ดูแลผู้พิการอีกด้วย

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัคร true wallet ได้ง่ายๆ ในไม่กี่ขั้นตอนสมัครเลย!
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด
บริการ rabbit line pay คืออะไรเช็คด่วน 2024
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด
Scroll to Top