ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงิน ภ.จว.บุรีรัมย์

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  การกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ตั้ง : กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โทร. 0-4462-1641  โทรสาร. 0-4462-1005

กู้เงิน2561