ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256175.9 KiB11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุจราจร รวม 3 รายการ264.3 KiB38
ประกาศเชิญชวนโครงการจัดซื้อวัสดุจราจร รวม 3 รายการ (ประกาศเมื่อ : 1 ส.ค. 2560)735.9 KiB85
ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร รวม 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)139.7 KiB48
ประกาศ :: ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)102.6 KiB64
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบควบคุมพื้นที่ ๔ ระบบ จุดติดตั้ง ๒๙ จุด ๘๑ กล้อง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)217.4 KiB142
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบควบคุมพื้นที่ ๔ ระบบ จุดติดตั้ง ๒๙ จุด ๘๑ กล้อง801.9 KiB160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหนองไม้งาม โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)956.6 KiB131
ประกาศประกวดราคา e-bidding ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.หนองไม้งาม793.5 KiB130
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)สภ.หนองไม้งาม187.1 KiB172