ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สภ.โคกกระชาย (e-bidding)247.2 KiB78
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.เมืองบุรีรัมย์222.1 KiB130
ประกาศเชิญชวน โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.โคกกระชาย1.2 MiB88
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สภ.เมืองบุรีรัมย์132.2 KiB121
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ เมืองบุรีรัมย์196.2 KiB115
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ โคกกระชาย171.0 KiB87
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256175.9 KiB145
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุจราจร รวม 3 รายการ264.3 KiB116
ประกาศเชิญชวนโครงการจัดซื้อวัสดุจราจร รวม 3 รายการ (ประกาศเมื่อ : 1 ส.ค. 2560)735.9 KiB270
ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร รวม 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)139.7 KiB127
ประกาศ :: ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)102.6 KiB150
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบควบคุมพื้นที่ ๔ ระบบ จุดติดตั้ง ๒๙ จุด ๘๑ กล้อง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)217.4 KiB304
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบควบคุมพื้นที่ ๔ ระบบ จุดติดตั้ง ๒๙ จุด ๘๑ กล้อง801.9 KiB391
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหนองไม้งาม โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)956.6 KiB245
ประกาศประกวดราคา e-bidding ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.หนองไม้งาม793.5 KiB205
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)สภ.หนองไม้งาม187.1 KiB319