ปณิธานความดี ปีมหามงคล

head_content

นายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นพลังปฏิรูปประเทศ

โดยสามารถเริ่มตั้งปณิธานความดีได้ตั้งแต่­บัดนี้ ทางเว็บไซต์ www.panithand.com และ www.facebook.com/panithand

พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ตา­มช่องทางดังกล่าว รวมทั้ง instagram.com/panithand

  • ประกาศเกียรติคุณผู้กระทำความดีต่อสังคม

    ประกาศเกียรติคุณผู้กระทำความดีต่อสังคม
  • ปล่อยแถวระดมกวาดล้างประจำเดือนกุมภาพันธ์

    ปล่อยแถวระดมกวาดล้างประจำเดือนกุมภาพันธ์
  • วิดิทัศน์ ๑

    วิดิทัศน์ ๑
Page 1 of 212