Category: พฤษภาคม

1 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

1 มิถุนายน 2560 องคมนตรี และคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 08.45 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ เดินทางเข้าชมสมบัติอีสานใต้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และร่วมประชุม/รับฟังการบรรยายสรุป ” ผลการดำเนินงานบทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับการพัฒนาท้องถิ่น ” ณ ห้องประชุมเบญจกาญจน์ อาคารนวัตปัญญา โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์...

31 การยกระดับการบริการประชาชนของ สภ.ห้วยราช

31 พฤษภาคม 2560 การยกระดับการบริการประชาชนของ สภ.ห้วยราช

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.06 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เดินทางไปตรวจสอบและติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของ สภ.ห้วยราช โดยมี พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธุ์ ผกก.สภ.ห้วยราช พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฯ ร่วมให้การต้อนรับ และรับการตรวจฯ >>ภาพกิจรรมทั้งหมด<<

31 การยกระดับการบริการประชาชน สภ.หนองสองห้อง

31 พฤษภาคม 2560 การยกระดับการบริการประชาชน สภ.หนองสองห้อง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เดินทางไปตรวจสอบและติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของ สภ.หนองสองห้อง โดยมี พ.ต.อ.สิทธิพล แสนสุโพธิ์ ผกก.สภ.หนองสองห้อง พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฯ ร่วมให้การต้อนรับ และรับการตรวจฯ >>ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<

30 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดบุรีรัมย์

30 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2560 โดยมี พ.ต.อ.สุรพล มุ่งมา รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ >>ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<

30 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

30 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

วันอังคารที่ 30 พ.ค. 2560 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 โดยมี พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.สุรพล มุ่งมา รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง...

26 ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

26 พฤษภาคม 2560 ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. พว.อรชร คนชุม ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จว.บุรีรัมย์ โดยมี นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ โดยกิจกรรมการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การมอบเงินสงเคราะห์ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่มให้แก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ แจกจ่ายพันธุ์ปลา พันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชนฯ ณ...

26 ติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนฯ

26 พฤษภาคม 2560 ตรวจสอบและติดตามการขับเคลื่อนฯ ของ สภ.เมืองบุรีรัมย์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตรวจสอบและติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ โดยมี พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่รับการตรวจฯ >>ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<

26 คณะทำงานตรวจสอบติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนฯ

26 พฤษภาคม 2560 คณะทำงานตรวจสอบติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนฯ

วันศุกร์ที่ 26 พ.ค. 2560 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.สุรพล มุ่งมา รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.สุรชัย...

25 การยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์

25 พฤษภาคม 2560 การยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.ลือชัย สุดยอด รอง ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง ผบก.อก.ภ.3 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองบุรีรัมย์ และติดตามผลการปฏิบัติตามแนวการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ โดยมี พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรัรัมย์ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์...

24 สมเด็จพระเทพ 1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จว.บุรีรัมย์ โดยมี พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ คณะแม่บ้านตำรวจบุรีรัมย์ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่งถึงมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ โดยมี...