ATM ธนาคารกรุงไทย ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย: ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยที่เชียงใหม่อำเภอหางดง

ที่อยู่: 189 หมู่ 7 ถนนสาขา ตำบล ขุนคง อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230
เว็บแพ็จ:
เบอร์โทรติดจ่อ:
ตารางเวลาเปิดบริการ: วันจันทร์: เปิด 24 ชั่วโมง | วันอังคาร: เปิด 24 ชั่วโมง | วันพุธ: เปิด 24 ชั่วโมง | วันพฤหัสบดี: เปิด 24 ชั่วโมง | วันศุกร์: เปิด 24 ชั่วโมง | วันเสาร์: เปิด 24 ชั่วโมง | วันอาทิตย์: เปิด 24 ชั่วโมง
021111111
6621111111
025014545
Scroll to Top