ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่จัน: ธนาคาร สถาบันการเงินของธนาคารกรุงไทยที่เชียงรายอำเภอแม่จัน

ที่อยู่: เลขที่ 7/2 หมู่ที่ 7 พหลโยธิน ต.แม่จัน, แม่จัน, เชียงราย 57110
เว็บแพ็จ:
เบอร์โทรติดจ่อ:
อันดับ: 1.1
ตารางเวลาเปิดบริการ: วันจันทร์: 8:30-16:30 | วันอังคาร: 8:30-16:30 | วันพุธ: 8:30-16:30 | วันพฤหัสบดี: 8:30-16:30 | วันศุกร์: 8:30-16:30 | วันเสาร์: ปิดทำการ | วันอาทิตย์: ปิดทำการ
021111111
6621111111
025014545
Scroll to Top