13 เม.ย. 64 ประชาสัมพันธ์ศูนย์แจ้งความเอกสารหายออนไลน์

13 เมษายน 2564 พ.ต.อ.สมยศ   พื้นชัยภูมิ ผกก.สภ.พุทไธสง ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน และด่านชุมชน และได้ประชาสัมพันธ์ศูนย์แจ้งความเอกสารหายออนไลน์ ตามโครงการของตำรวจภูธรภาค 3 และตามโครงการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพเท่าทันยุคสมัยใหม่เพื่อบริการประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลดภาระค่าใช้จ่าย รวมทั้งระยะเวลาในการเดินทางมาแจ้งความที่สถานีตำรวจ ถือเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ยังเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการแบบวิถีใหม่ ลดความแออัดในพื้นที่สถานีตำรวจ ลดความเสี่ยงภัยระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งประะชาชนสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดทางไลน์เข้าระบบกรอกข้อมูลส่งให้ตำรวจ แล้วเจ้าหน้าที่จะบันทึกในระบบ CRIMES ลงนามก่อนทำการสแกนเอกสารส่งให้ผู้แจ้งความไว้เป็นหลักฐาน ทางไลน์ หรือถ้าหากประชาชนประสงค์จะเดินทางมารับเอง ณ ที่ทำการสถานีตำรวจก็สามารถทำได้ เพื่อลดการแพร่ระบาดของ