ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมวันครอบครัวตำรวจ ประจำปี 2562 โดยมี พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ คุณลัดดา ปัทมดิลก ที่ปรึกษาประธานบริหาร/ฝ่ายจัดจำหน่ายธุรกิจผ่านองค์กรบริษัทกรุงไทย แอคซ่า ประกันชีวิต พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจทุกนายในสังกัด ส่วนกลาง/กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมฯ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรัก ความสามัคคีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการปฎิบัติหน้าที่ราชการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมวันครอบครัวตำรวจ ประจำปี 2562 โดยมี พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ คุณลัดดา ปัทมดิลก ที่ปรึกษาประธานบริหาร/ฝ่ายจัดจำหน่ายธุรกิจผ่านองค์กรบริษัทกรุงไทย แอคซ่า ประกันชีวิต พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจทุกนายในสังกัด ส่วนกลาง/กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมฯ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรัก ความสามัคคีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการปฎิบัติหน้าที่ราชการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

17 Jan 2019, 15:01

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมวันครอบครัวตำรวจ ประจำปี 2562  โดยมี พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ คุณลัดดา ปัทมดิลก ที่ปรึกษาประธานบริหาร/ฝ่ายจัดจำหน่ายธุรกิจผ่านองค์กรบริษัทกรุงไทย แอคซ่า ประกันชีวิต พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจทุกนายในสังกัด ส่วนกลาง/กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมฯ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรัก ความสามัคคีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการปฎิบัติหน้าที่ราชการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมวันครอบครัวตำรวจ ประจำปี 2562 โดยมี พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ คุณลัดดา ปัทมดิลก ที่ปรึกษาประธานบริหาร/ฝ่ายจัดจำหน่ายธุรกิจผ่านองค์กรบริษัทกรุงไทย แอคซ่า ประกันชีวิต พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจทุกนายในสังกัด ส่วนกลาง/กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมฯ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรัก ความสามัคคีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการปฎิบัติหน้าที่ราชการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมวันครอบครัวตำรวจ ประจำปี 2562 โดยมี พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ คุณลัดดา ปัทมดิลก ที่ปรึกษาประธานบริหาร/ฝ่ายจัดจำหน่ายธุรกิจผ่านองค์กรบริษัทกรุงไทย แอคซ่า ประกันชีวิต พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจทุกนายในสังกัด ส่วนกลาง/กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมฯ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรัก ความสามัคคีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการปฎิบัติหน้าที่ราชการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

17 Jan 2019, 14:49

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมวันครอบครัวตำรวจ ประจำปี 2562  โดยมี พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ คุณลัดดา ปัทมดิลก ที่ปรึกษาประธานบริหาร/ฝ่ายจัดจำหน่ายธุรกิจผ่านองค์กรบริษัทกรุงไทย แอคซ่า ประกันชีวิต พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจทุกนายในสังกัด ส่วนกลาง/กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมฯ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรัก ความสามัคคีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการปฎิบัติหน้าที่ราชการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมบริหาร ภ.จว.บุรีรัมย์ ประจำเดือน มกราคม 2562 โดยมี พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมชัยจินดาตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมบริหาร ภ.จว.บุรีรัมย์ ประจำเดือน มกราคม 2562 โดยมี พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมชัยจินดาตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

15 Jan 2019, 15:45

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมบริหาร ภ.จว.บุรีรัมย์ ประจำเดือน มกราคม 2562 โดยมี พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมชัยจินดาตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

 

Comment on Facebook

👏

👏👏👏👏✔️✔️💯✔️✔️✔️

ถ้าได้ผ่านไปจะได้เข้าไปกราบพี่ใหม่ครับ

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและด้านการจับกุมยาเสพติดให้โทษ ประจำเดือน มกราคม 2562 จำนวน 42 นาย ณ หอประชุมชัยจินดาตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและด้านการจับกุมยาเสพติดให้โทษ ประจำเดือน มกราคม 2562 จำนวน 42 นาย ณ หอประชุมชัยจินดาตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

15 Jan 2019, 15:34

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและด้านการจับกุมยาเสพติดให้โทษ ประจำเดือน มกราคม 2562 จำนวน 42 นาย ณ หอประชุมชัยจินดาตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมการประชุม ศปก.ภ.3 ครั้งที่ 2/2562 โดยมี พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 เป็นประธาน พร้อมด้วย หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ ศปก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมการประชุม/เฝ้าฟังผ่านระบบ Video Conference ณ ศปก.ภ.จว.บุรีรัมย์ และที่ตั้งหน่วยวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมการประชุม ศปก.ภ.3 ครั้งที่ 2/2562 โดยมี พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 เป็นประธาน พร้อมด้วย หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ ศปก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมการประชุม/เฝ้าฟังผ่านระบบ Video Conference ณ ศปก.ภ.จว.บุรีรัมย์ และที่ตั้งหน่วย ... อ่านต่อย่อสั้น

15 Jan 2019, 10:21

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมการประชุม ศปก.ภ.3 ครั้งที่ 2/2562 โดยมี พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 เป็นประธาน พร้อมด้วย หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ ศปก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมการประชุม/เฝ้าฟังผ่านระบบ Video Conference ณ ศปก.ภ.จว.บุรีรัมย์ และที่ตั้งหน่วย

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 19.30 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแม่บ้านตำรวจ ซึ่งประจำซุ้มสลากรางวัลกาชาด จับสลาก จ่ายของรางวัลพิเศษ และจ่ายของรางวัลย่อย และ ตรวจสอบความเรียบร้อย ณ เวทีแสดงคอนเสิร์ต ใน“งานกาชาด มหัศจรรย์แห่งไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-21 มกราคม 2562 ที่ลานบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ฝั้งตรงข้ามตลาดไลย์ลี่ อ.เมือง จว.บุรีรัมย์วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 19.30 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแม่บ้านตำรวจ ซึ่งประจำซุ้มสลากรางวัลกาชาด จับสลาก จ่ายของรางวัลพิเศษ และจ่ายของรางวัลย่อย และ ตรวจสอบความเรียบร้อย ณ เวทีแสดงคอนเสิร์ต ใน“งานกาชาด มหัศจรรย์แห่งไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-21 มกราคม 2562 ที่ลานบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ฝั้งตรงข้ามตลาดไลย์ลี่ อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

14 Jan 2019, 21:32

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 19.30 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแม่บ้านตำรวจ ซึ่งประจำซุ้มสลากรางวัลกาชาด จับสลาก จ่ายของรางวัลพิเศษ และจ่ายของรางวัลย่อย และ ตรวจสอบความเรียบร้อย ณ เวทีแสดงคอนเสิร์ต ใน“งานกาชาด มหัศจรรย์แห่งไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-21 มกราคม 2562 ที่ลานบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ฝั้งตรงข้ามตลาดไลย์ลี่ อ.เมือง จว.บุรีรัมย์

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.สมดุลย์ ลึกประโคน ผกก.(สอบสวน)ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ได้ดำเนินการสอบปากคำประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน จากกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐาน ฉ้อโกงประชาชน,ให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เหตุเกิดในเขตพื้นที่ของ สภ.นางรอง จำนวน 184 ราย ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.สมดุลย์ ลึกประโคน ผกก.(สอบสวน)ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ได้ดำเนินการสอบปากคำประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน จากกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐาน ฉ้อโกงประชาชน,ให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เหตุเกิดในเขตพื้นที่ของ สภ.นางรอง จำนวน 184 ราย ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

14 Jan 2019, 12:04

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.สมดุลย์ ลึกประโคน ผกก.(สอบสวน)ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ได้ดำเนินการสอบปากคำประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน จากกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐาน ฉ้อโกงประชาชน,ให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เหตุเกิดในเขตพื้นที่ของ สภ.นางรอง จำนวน 184 ราย ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์

 

Comment on Facebook

Kantika Manthong

วันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 20.00 น. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไหมการกุศลใน “งานกาชาด มหัศจรรย์แห่งไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 โดยมีข้าราชการตำรวจเข้าร่วมเดินแบบผ้าไหมจำนวน 10 คู่ (20 คน) แบ่งเป็นคู่กิตติมศักดิ์ จำนวน 1 คู่ และคู่ปกติ จำนวน 9 คู่ ซึ่งงานกาชาดมหัศจรรย์แห่งไหมบุรีรัมย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-21 มกราคม 2562 ณ ลานบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ฝั้งตรงข้ามตลาดไลย์ลี่ อ.เมือง จว.บุรีรัมย์วันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 20.00 น. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไหมการกุศลใน “งานกาชาด มหัศจรรย์แห่งไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 โดยมีข้าราชการตำรวจเข้าร่วมเดินแบบผ้าไหมจำนวน 10 คู่ (20 คน) แบ่งเป็นคู่กิตติมศักดิ์ จำนวน 1 คู่ และคู่ปกติ จำนวน 9 คู่ ซึ่งงานกาชาดมหัศจรรย์แห่งไหมบุรีรัมย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-21 มกราคม 2562 ณ ลานบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ฝั้งตรงข้ามตลาดไลย์ลี่ อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

14 Jan 2019, 1:34

วันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 20.00 น. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไหมการกุศลใน “งานกาชาด มหัศจรรย์แห่งไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 โดยมีข้าราชการตำรวจเข้าร่วมเดินแบบผ้าไหมจำนวน 10 คู่ (20 คน) แบ่งเป็นคู่กิตติมศักดิ์ จำนวน 1 คู่ และคู่ปกติ จำนวน 9 คู่  ซึ่งงานกาชาดมหัศจรรย์แห่งไหมบุรีรัมย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-21 มกราคม 2562  ณ ลานบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ฝั้งตรงข้ามตลาดไลย์ลี่ อ.เมือง จว.บุรีรัมย์

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์,พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์,พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์, พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน “บุรีรัมย์ มาราธอน” ประจำปี 2562 (BURIRAM MARATHON 2019) ครั้งที่ 3 ณ สนามแดร็ก สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์,พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์,พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์, พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน “บุรีรัมย์ มาราธอน” ประจำปี 2562 (BURIRAM MARATHON 2019) ครั้งที่ 3 ณ สนามแดร็ก สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

11 Jan 2019, 14:18

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์,พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์,พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์, พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน “บุรีรัมย์ มาราธอน” ประจำปี 2562 (BURIRAM MARATHON 2019) ครั้งที่ 3 ณ สนามแดร็ก สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 มอบหมาย พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เยี่ยมอาการบาดเจ็บและแจ้งผลการดำเนินการทางคดี จากกรณีที่เจ้าหน้าที่พยาบาล ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถพยาบาล เฉี่ยวชนกับรถยนต์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 มีความห่วงใย ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 พร้อมด้วย พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ,พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ รรท.ผกก.สภ.ประโคนชัย เป็นผู้แทนมาเยี่ยม นาวสาวจรวยพร ปาประโคน อายุ 40 ปี พยาบาลวิชาชีพประจำรพ.ประโคนชัย ผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส เพื่อเยี่ยมเยียนอาการ และแจ้งผลการดำเนินคดีอาญาและการดำเนินการทางวินัยกับผู้ต้องหา

จากกรณีอุบัติเหตุ ตามคดีจราจรที่ 300/2561 ของสถานีตำรวจภูธรประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ 22.40 น. คู่กรณีคือ ร.ต.อ.เดชา เปรียบสม เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรประโคนชัย ขับรถยนต์ปิคอัพส่วนตัว เฉี่ยวชนกับรถพยาบาลที่กำลังนำคนป่วย จาก รพ. ประโคนชัย ไป ส่ง รพ. บุรีรัมย์ และมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการดำเนินการชั้นศาล

พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 มีความห่วงใย ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 พร้อมด้วย พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ,พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ รรท.ผกก.สภ.ประโคนชัย เป็นผู้แทนมาเยี่ยม นาวสาวจรวยพร ปาประโคน อายุ 40 ปี พยาบาลวิชาชีพประจำรพ.ประโคนชัย ผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส เพื่อเยี่ยมเยียนอาการ และแจ้งผลการดำเนินคดีอาญาและการดำเนินการทางวินัยกับผู้ต้องหา และการประสานขอทนายความ ในการไปขึ้นศาลนัดแรก (วันที่ 21 มกราคม 2562) และการช่วยติดตามเรื่องเงินประกันภัย,ค่ารักษาพยาบาล,เงินช่วยเหลือตามสิทธิ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง ผบช.ภ3 , ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , รรท.ผกก.ประโคนชัย และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ ฝากน้ำใจและความห่วงใย
โดยมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้กับ นางสาวจรวยพร ปาประโคน พยาบาลวิชาชีพ รพ.ประโคนชัย ซึ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ จาก อุบัติเหตุ ดังกล่าวด้วย ณ บ้านเลขที่ 269 หมู่ที่ 1 อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 มอบหมาย พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เยี่ยมอาการบาดเจ็บและแจ้งผลการดำเนินการทางคดี จากกรณีที่เจ้าหน้าที่พยาบาล ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถพยาบาล เฉี่ยวชนกับรถยนต์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 มีความห่วงใย ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 พร้อมด้วย พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ,พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ รรท.ผกก.สภ.ประโคนชัย เป็นผู้แทนมาเยี่ยม นาวสาวจรวยพร ปาประโคน อายุ 40 ปี พยาบาลวิชาชีพประจำรพ.ประโคนชัย ผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส เพื่อเยี่ยมเยียนอาการ และแจ้งผลการดำเนินคดีอาญาและการดำเนินการทางวินัยกับผู้ต้องหา จากกรณีอุบัติเหตุ ตามคดีจราจรที่ 300/2561 ของสถานีตำรวจภูธรประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ 22.40 น. คู่กรณีคือ ร.ต.อ.เดชา เปรียบสม เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรประโคนชัย ขับรถยนต์ปิคอัพส่วนตัว เฉี่ยวชนกับรถพยาบาลที่กำลังนำคนป่วย จาก รพ. ประโคนชัย ไป ส่ง รพ. บุรีรัมย์ และมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการดำเนินการชั้นศาล พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 มีความห่วงใย ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 พร้อมด้วย พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ,พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ รรท.ผกก.สภ.ประโคนชัย เป็นผู้แทนมาเยี่ยม นาวสาวจรวยพร ปาประโคน อายุ 40 ปี พยาบาลวิชาชีพประจำรพ.ประโคนชัย ผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส เพื่อเยี่ยมเยียนอาการ และแจ้งผลการดำเนินคดีอาญาและการดำเนินการทางวินัยกับผู้ต้องหา และการประสานขอทนายความ ในการไปขึ้นศาลนัดแรก (วันที่ 21 มกราคม 2562) และการช่วยติดตามเรื่องเงินประกันภัย,ค่ารักษาพยาบาล,เงินช่วยเหลือตามสิทธิ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง ผบช.ภ3 , ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , รรท.ผกก.ประโคนชัย และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ ฝากน้ำใจและความห่วงใย โดยมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้กับ นางสาวจรวยพร ปาประโคน พยาบาลวิชาชีพ รพ.ประโคนชัย ซึ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ จาก อุบัติเหตุ ดังกล่าวด้วย ณ บ้านเลขที่ 269 หมู่ที่ 1 อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
... อ่านต่อย่อสั้น

11 Jan 2019, 13:37

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 มอบหมาย พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เยี่ยมอาการบาดเจ็บและแจ้งผลการดำเนินการทางคดี จากกรณีที่เจ้าหน้าที่พยาบาล ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถพยาบาล เฉี่ยวชนกับรถยนต์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 มีความห่วงใย ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 พร้อมด้วย พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ,พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ รรท.ผกก.สภ.ประโคนชัย เป็นผู้แทนมาเยี่ยม นาวสาวจรวยพร ปาประโคน อายุ 40 ปี พยาบาลวิชาชีพประจำรพ.ประโคนชัย ผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส เพื่อเยี่ยมเยียนอาการ และแจ้งผลการดำเนินคดีอาญาและการดำเนินการทางวินัยกับผู้ต้องหาจากกรณีอุบัติเหตุ ตามคดีจราจรที่ 300/2561 ของสถานีตำรวจภูธรประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ 22.40 น. คู่กรณีคือ ร.ต.อ.เดชา เปรียบสม เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรประโคนชัย ขับรถยนต์ปิคอัพส่วนตัว เฉี่ยวชนกับรถพยาบาลที่กำลังนำคนป่วย จาก รพ. ประโคนชัย ไป ส่ง รพ. บุรีรัมย์ และมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการดำเนินการชั้นศาลพล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 มีความห่วงใย ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 พร้อมด้วย พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ,พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ รรท.ผกก.สภ.ประโคนชัย เป็นผู้แทนมาเยี่ยม นาวสาวจรวยพร ปาประโคน อายุ 40 ปี พยาบาลวิชาชีพประจำรพ.ประโคนชัย ผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส เพื่อเยี่ยมเยียนอาการ และแจ้งผลการดำเนินคดีอาญาและการดำเนินการทางวินัยกับผู้ต้องหา และการประสานขอทนายความ ในการไปขึ้นศาลนัดแรก (วันที่ 21 มกราคม 2562) และการช่วยติดตามเรื่องเงินประกันภัย,ค่ารักษาพยาบาล,เงินช่วยเหลือตามสิทธิ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง ผบช.ภ3 , ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , รรท.ผกก.ประโคนชัย และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ ฝากน้ำใจและความห่วงใย
โดยมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้กับ นางสาวจรวยพร ปาประโคน พยาบาลวิชาชีพ รพ.ประโคนชัย ซึ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ จาก อุบัติเหตุ ดังกล่าวด้วย ณ บ้านเลขที่ 269 หมู่ที่ 1 อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

 

Comment on Facebook

คดีถึงไหนคะ น่าจะบอกประชาชนบ้าง จะได้เกลียดตำรวจน้อยลง

เงินที่มอบเป็นเงินตัวเองหรือเป็นของภาษี

ขอสิ่งปฎิหาร ได้โปรดมีจริง ให้น้องป้อม ห่วงใยเสมอ

ขอไห้ป้อมหวยไวๆนะค่ะ

คดีถึงใหนแล้วคะ ท่าน

สู้น่ะน้องป้อม

ขอพระเจ้าทรงรักษาให้ป้อมหายเป็นปกติจ๊ะ

ผู้บัญชาการกำกับดูแลด้วยตัวท่านเองคดีคงจะคืบหน้า.ขอเป็นกำลังใจให้น้องป้อม

ขอให้ป้อมหายไวๆนะครับ

น่าสงสาร..จริงๆ

+ View more comments

โหลดกิจกรรมเพิ่ม..