ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. พ.ต.อ.มนต์ชัย เหลืองอุทัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ มหกรรม "ตลาดคนดี วิถีชุมชน คนบุรีรัมย์" โดยมี นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จว.บุรีรัมย์วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. พ.ต.อ.มนต์ชัย เหลืองอุทัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ มหกรรม "ตลาดคนดี วิถีชุมชน คนบุรีรัมย์" โดยมี นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จว.บุรีรัมย์
... อ่านต่อย่อสั้น

24 May 2019, 20:16

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. พ.ต.อ.มนต์ชัย เหลืองอุทัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ มหกรรม ตลาดคนดี วิถีชุมชน คนบุรีรัมย์ โดยมี นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จว.บุรีรัมย์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมบริหาร ภ.จว.บุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยมี พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.มนต์ชัย เหลืองอุทัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

23 May 2019, 15:51

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมบริหาร ภ.จว.บุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยมี พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.มนต์ชัย เหลืองอุทัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการมอบใบประกาศเกียรติคุณดีเด่น ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและด้านการจับกุมยาเสพติดให้โทษ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 17 นาย ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

23 May 2019, 15:42

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการมอบใบประกาศเกียรติคุณดีเด่น ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและด้านการจับกุมยาเสพติดให้โทษ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 17 นาย  ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยมี พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.มนต์ชัย เหลืองอุทัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

23 May 2019, 15:30

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยมี พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.มนต์ชัย เหลืองอุทัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์  พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ข้าราชการตำรวจ สภ.หนองสองห้อง ร่วมประกวดการฝึก ตามโครงการจัดการฝึกและประกวดการฝึก เพื่อควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ ประจำปี 2562 ณ ณ ลานหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

23 May 2019, 15:23

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ข้าราชการตำรวจ สภ.หนองสองห้อง ร่วมประกวดการฝึก ตามโครงการจัดการฝึกและประกวดการฝึก เพื่อควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ ประจำปี 2562 ณ ณ ลานหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ข้าราชการตำรวจ สภ.หินเหล็กไฟ ร่วมประกวดการฝึก ตามโครงการจัดการฝึกและประกวดการฝึก เพื่อควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ ประจำปี 2562 ณ ณ ลานหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

23 May 2019, 15:03

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ข้าราชการตำรวจ สภ.หินเหล็กไฟ ร่วมประกวดการฝึก ตามโครงการจัดการฝึกและประกวดการฝึก เพื่อควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ ประจำปี 2562 ณ ณ ลานหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ข้าราชการตำรวจ สภ.หนองสองห้อง ร่วมประกวดการฝึก ตามโครงการจัดการฝึกและประกวดการฝึก เพื่อควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ ประจำปี 2562 ณ ณ ลานหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

23 May 2019, 14:52

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ข้าราชการตำรวจ สภ.หนองสองห้อง ร่วมประกวดการฝึก ตามโครงการจัดการฝึกและประกวดการฝึก เพื่อควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ ประจำปี 2562 ณ ณ ลานหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ข้าราชการตำรวจ สภ.ห้วยราช ร่วมประกวดการฝึก ตามโครงการจัดการฝึกและประกวดการฝึก เพื่อควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ ประจำปี 2562 ณ ณ ลานหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

23 May 2019, 12:55

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ข้าราชการตำรวจ สภ.ห้วยราช ร่วมประกวดการฝึก ตามโครงการจัดการฝึกและประกวดการฝึก เพื่อควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ ประจำปี 2562 ณ ณ ลานหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.40 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.มนต์ชัย เหลืองอุทัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.โสภณ เครือเช้า ผกก.สภ.โนนดินแดง ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ ด.ต.ณัฐวรรธน์ ชาติธราพงศ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.โนนดินแดง จำนวน 10,000 บาท เป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ ณ สง.ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

23 May 2019, 12:07

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.40 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.มนต์ชัย เหลืองอุทัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.โสภณ  เครือเช้า ผกก.สภ.โนนดินแดง ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ ด.ต.ณัฐวรรธน์ ชาติธราพงศ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.โนนดินแดง จำนวน 10,000 บาท เป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ ณ สง.ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
โหลดกิจกรรมเพิ่ม..