ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น.
พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มเททำความดี” จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ ณ โดมสวนรมย์บุรี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มเททำความดี” จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ ณ โดมสวนรมย์บุรี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
... อ่านต่อย่อสั้น

15 Dec 2018, 8:15

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น.
พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มเททำความดี” จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ ณ โดมสวนรมย์บุรี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ ทักษะในการเข้าเผชิญเหตุและการใช้อาวุธไม่ถึงตาย(ไม้ง่าม) ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ โดยมี หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัด/ผู้แทน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่สายงานป้องกันปราบปราม และ ร้อยเวร 20 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูฝึกยุทธวิธี สภ.ละ 3 นาย จำนวน 34 สภ. รวม 102 นาย และชุดครูฝึกยุทธวิธีฯ จำนวน 5 นาย รวมผู้เข้ารับการฝึกฯ จำนวน 107 นาย ณ ลานโดมสวนรมย์บุรี ต.ในเมือง อ.เมือง จว.บุรีรัมย์
ในการฝึกอบรมครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจให้มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือการจับกุม เกิดความเชี่ยวชาญ และความชำนาญ มีรูปแบบการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน จนนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้อย่างตำรวจมืออาชีพ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต และร่างกายของข้าราชการตำรวจในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้การสนับสนุนสถานที่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ ทักษะในการเข้าเผชิญเหตุและการใช้อาวุธไม่ถึงตาย(ไม้ง่าม) ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ โดยมี หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัด/ผู้แทน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่สายงานป้องกันปราบปราม และ ร้อยเวร 20 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูฝึกยุทธวิธี สภ.ละ 3 นาย จำนวน 34 สภ. รวม 102 นาย และชุดครูฝึกยุทธวิธีฯ จำนวน 5 นาย รวมผู้เข้ารับการฝึกฯ จำนวน 107 นาย ณ ลานโดมสวนรมย์บุรี ต.ในเมือง อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ ในการฝึกอบรมครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจให้มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือการจับกุม เกิดความเชี่ยวชาญ และความชำนาญ มีรูปแบบการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน จนนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้อย่างตำรวจมืออาชีพ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต และร่างกายของข้าราชการตำรวจในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้การสนับสนุนสถานที่
... อ่านต่อย่อสั้น

13 Dec 2018, 10:50

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ ทักษะในการเข้าเผชิญเหตุและการใช้อาวุธไม่ถึงตาย(ไม้ง่าม) ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ โดยมี หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัด/ผู้แทน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่สายงานป้องกันปราบปราม และ ร้อยเวร 20 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูฝึกยุทธวิธี สภ.ละ 3 นาย จำนวน 34 สภ. รวม 102 นาย และชุดครูฝึกยุทธวิธีฯ จำนวน 5 นาย รวมผู้เข้ารับการฝึกฯ จำนวน 107 นาย ณ ลานโดมสวนรมย์บุรี ต.ในเมือง อ.เมือง จว.บุรีรัมย์
ในการฝึกอบรมครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจให้มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือการจับกุม เกิดความเชี่ยวชาญ และความชำนาญ มีรูปแบบการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน จนนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้อย่างตำรวจมืออาชีพ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต และร่างกายของข้าราชการตำรวจในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้การสนับสนุนสถานที่

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ได้ร่วมงานวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 โดยมี นาย ธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผวจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง จว.บุรีรัมย์วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ได้ร่วมงานวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 โดยมี นาย ธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผวจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

12 Dec 2018, 12:39

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ได้ร่วมงานวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 โดยมี นาย ธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผวจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง จว.บุรีรัมย์

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่4 (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAVETY) เวทีถนนปลอดภัย 4.0 โดยมี นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมเดอสิตา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์จัดสัมมนาระดมความคิดเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
(12ธ.ค.2561) เช้าวันนี้ ที่โรงแรมเดอศิตา นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราขการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 เวทีถนนปลอดภัย 4.0 ซึ่งบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดจัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น นายอำเภอ ตำรวจ ขนส่งจังหวัด ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง ผู้จำหน่ายรถรถยนต์ รถจักรยานยนต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย เป็นต้น เพื่อสรุปถึงปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขอุบัติเหตุทางภนน รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้และเห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดจำนวนผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิต โดยเฉพาะช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ได้
นอกจากนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่จะให้ ถนนทางหลวงหมายเลข 2208 ระหว่างอำเภอประโคนชัย ถึง อำเภอกระสัง ซึ่งผ่านพื้นที่เทศบาลตำบลประโคนชัย อ.ประโคนชัย เทศบาลตำบลจันดุม เทศบาลตำบลพลับพลาชัย และ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ และ องค์การบริหารส่วนคำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง ระยะำทางประมาณ 40 กิโลเมตร และ มักมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำ ให้เป็นถนนสีขาวถนนปลอดภัย เพื่อรณรงค์และบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งกำหนดมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นถนนตัวอย่างในการดำเนินการสร้างความปลอดภัยและวินัยในการจราจรอย่างเคร่งครัด

สำหรับมาตรการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 นายดำรงชัย เนรมิตรตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่า นอกจากมาตรการข้อบังคับทางกฎหมายที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นแล้ว จุดเสี่ยงทางการท่องเที่ยวเช่น ทางขึ้นเนินยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น ปราสาทพนมรุ้ง ต้องดูแลเป็นพิเศษวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่4 (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAVETY) เวทีถนนปลอดภัย 4.0 โดยมี นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมเดอสิตา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์จัดสัมมนาระดมความคิดเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 (12ธ.ค.2561) เช้าวันนี้ ที่โรงแรมเดอศิตา นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราขการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 เวทีถนนปลอดภัย 4.0 ซึ่งบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดจัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น นายอำเภอ ตำรวจ ขนส่งจังหวัด ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง ผู้จำหน่ายรถรถยนต์ รถจักรยานยนต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย เป็นต้น เพื่อสรุปถึงปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขอุบัติเหตุทางภนน รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้และเห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดจำนวนผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิต โดยเฉพาะช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ได้ นอกจากนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่จะให้ ถนนทางหลวงหมายเลข 2208 ระหว่างอำเภอประโคนชัย ถึง อำเภอกระสัง ซึ่งผ่านพื้นที่เทศบาลตำบลประโคนชัย อ.ประโคนชัย เทศบาลตำบลจันดุม เทศบาลตำบลพลับพลาชัย และ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ และ องค์การบริหารส่วนคำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง ระยะำทางประมาณ 40 กิโลเมตร และ มักมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำ ให้เป็นถนนสีขาวถนนปลอดภัย เพื่อรณรงค์และบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งกำหนดมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นถนนตัวอย่างในการดำเนินการสร้างความปลอดภัยและวินัยในการจราจรอย่างเคร่งครัด สำหรับมาตรการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 นายดำรงชัย เนรมิตรตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่า นอกจากมาตรการข้อบังคับทางกฎหมายที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นแล้ว จุดเสี่ยงทางการท่องเที่ยวเช่น ทางขึ้นเนินยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น ปราสาทพนมรุ้ง ต้องดูแลเป็นพิเศษ
... อ่านต่อย่อสั้น

12 Dec 2018, 12:35

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่4 (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAVETY) เวทีถนนปลอดภัย 4.0 โดยมี นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมเดอสิตา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จัดสัมมนาระดมความคิดเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
(12ธ.ค.2561) เช้าวันนี้ ที่โรงแรมเดอศิตา นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราขการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 เวทีถนนปลอดภัย 4.0 ซึ่งบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดจัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น นายอำเภอ ตำรวจ ขนส่งจังหวัด ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง ผู้จำหน่ายรถรถยนต์ รถจักรยานยนต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย เป็นต้น เพื่อสรุปถึงปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขอุบัติเหตุทางภนน รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้และเห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดจำนวนผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิต โดยเฉพาะช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ได้
นอกจากนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่จะให้ ถนนทางหลวงหมายเลข 2208 ระหว่างอำเภอประโคนชัย ถึง อำเภอกระสัง ซึ่งผ่านพื้นที่เทศบาลตำบลประโคนชัย อ.ประโคนชัย เทศบาลตำบลจันดุม เทศบาลตำบลพลับพลาชัย และ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ และ องค์การบริหารส่วนคำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง ระยะำทางประมาณ 40 กิโลเมตร และ มักมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำ ให้เป็นถนนสีขาวถนนปลอดภัย เพื่อรณรงค์และบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งกำหนดมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นถนนตัวอย่างในการดำเนินการสร้างความปลอดภัยและวินัยในการจราจรอย่างเคร่งครัดสำหรับมาตรการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 นายดำรงชัย เนรมิตรตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่า นอกจากมาตรการข้อบังคับทางกฎหมายที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นแล้ว จุดเสี่ยงทางการท่องเที่ยวเช่น ทางขึ้นเนินยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น ปราสาทพนมรุ้ง ต้องดูแลเป็นพิเศษ

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตนฺ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมประชุมการดำเนินงาน “บุรีรัมย์มาราธอน ” ประจำปี 2562 (BURIRAM MARATHON 2019) ครั้งที่ 2 และประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยมี นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนามช้างอารีน่า อ.เมือง จว.บุรีรัมย์วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตนฺ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมประชุมการดำเนินงาน “บุรีรัมย์มาราธอน ” ประจำปี 2562 (BURIRAM MARATHON 2019) ครั้งที่ 2 และประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยมี นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนามช้างอารีน่า อ.เมือง จว.บุรีรัมย์
... อ่านต่อย่อสั้น

11 Dec 2018, 11:52

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตนฺ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมประชุมการดำเนินงาน “บุรีรัมย์มาราธอน ” ประจำปี 2562 (BURIRAM MARATHON 2019) ครั้งที่ 2 และประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยมี นายดำรงชัย  เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนามช้างอารีน่า อ.เมือง จว.บุรีรัมย์

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.
พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” พร้อมด้วย
พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมกำลังปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจรฯ
โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ ข้าราชการตำรวจ, หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทั่วไป รวมจำนวน 21,025 คน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมกำลังปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจรฯ โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ ข้าราชการตำรวจ, หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทั่วไป รวมจำนวน 21,025 คน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)
... อ่านต่อย่อสั้น

09 Dec 2018, 18:42

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.
พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” พร้อมด้วย
พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมกำลังปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจรฯ
โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ ข้าราชการตำรวจ, หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทั่วไป รวมจำนวน 21,025 คน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.
พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
ประชุมชี้แจงกำชับภารกิจ ตรวจความพร้อม กำลังปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย
และอำนวยความสะดวกการจราจรกิจกรรมปั่นจักรยาน
“Bike อุ่นไอรัก” ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประชุมชี้แจงกำชับภารกิจ ตรวจความพร้อม กำลังปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจรกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1
... อ่านต่อย่อสั้น

09 Dec 2018, 18:02

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.
พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
ประชุมชี้แจงกำชับภารกิจ ตรวจความพร้อม กำลังปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย
และอำนวยความสะดวกการจราจรกิจกรรมปั่นจักรยาน
“Bike อุ่นไอรัก” ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สิริวัฒน์ มงคลปทุม ผกก.(สอบสวน)ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.บุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สิริวัฒน์ มงคลปทุม ผกก.(สอบสวน)ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.บุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

07 Dec 2018, 16:13

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สิริวัฒน์ มงคลปทุม ผกก.(สอบสวน)ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.บุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมซ้อมใหญ่กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” โดยมี พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์,พ.ต.ท.ยุทธนา ไตรทิพย์ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์, พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์, พ.ต.ท.อานนท์ เหล็กดี สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรภารกิจซักซ้อมขบวนปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”ณ บริเวณวงเวียนพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ cr:ภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมซ้อมใหญ่กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” โดยมี พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์,พ.ต.ท.ยุทธนา ไตรทิพย์ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์, พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์, พ.ต.ท.อานนท์ เหล็กดี สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรภารกิจซักซ้อมขบวนปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”ณ บริเวณวงเวียนพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ cr:ภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

05 Dec 2018, 17:21

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมซ้อมใหญ่กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” โดยมี พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์,พ.ต.ท.ยุทธนา ไตรทิพย์ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์, พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์, พ.ต.ท.อานนท์ เหล็กดี สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรภารกิจซักซ้อมขบวนปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”ณ บริเวณวงเวียนพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ cr:ภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

 

Comment on Facebook

สุดยอดครับ พี่ ใหม่

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีสวดอุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561 โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีฯ ณ พระอุโบสถวัดกลาง (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จว.บุรีรัมย์วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีสวดอุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561 โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีฯ ณ พระอุโบสถวัดกลาง (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

05 Dec 2018, 13:19

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีสวดอุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561 โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีฯ ณ พระอุโบสถวัดกลาง (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จว.บุรีรัมย์
โหลดกิจกรรมเพิ่ม..