ภารกิจผู้บังคับบัญชา

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.45 น. พ.ต.อ.มนต์ชัย เหลืองอุทัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธุ์ ผกก.สภ.โนนสุวรรณ ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์ยุทธพงศ์ วงษ์มหิศร รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการเพื่อศึกษาข้อมูล และแลกเปลี่ยนประสบการณ์บริหารงานสหกรณ์ซึ่งกันและกัน ณ สง.ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

19 Jul 2019, 13:11

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.45 น. พ.ต.อ.มนต์ชัย เหลืองอุทัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธุ์ ผกก.สภ.โนนสุวรรณ ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์ยุทธพงศ์ วงษ์มหิศร รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการเพื่อศึกษาข้อมูล และแลกเปลี่ยนประสบการณ์บริหารงานสหกรณ์ซึ่งกันและกัน ณ สง.ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.ณรงฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.ต.ท.นริส รวมภักดี รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ และ พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการจัดการฝึก (ฝึกประจำสัปดาห์) ของ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ และ สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ โดยทีม ครูฝึก Local CAT ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึก รวม 83 นาย ... อ่านต่อย่อสั้น

19 Jul 2019, 10:24

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.ณรงฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.ต.ท.นริส รวมภักดี รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ และ พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการจัดการฝึก (ฝึกประจำสัปดาห์) ของ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ และ สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ โดยทีม ครูฝึก Local CAT ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึก รวม 83 นาย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.มนต์ชัย เหลืองอุทัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์, ผู้แทนหน่วยมณฑลทหารบกที่ 26, ป้องกันจังหวัดบุรีรัมย์, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม การป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์

ตามที่รัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจระงับ ยับยั้ง หรือแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง หรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทาง ก่อความเดือดร้อน รำคาญและเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ตามที่ปรากฏภาพข่าวทางสื่อมวลชน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 3 โดยตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง 3 มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการป้องกัน มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรง การรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของกลุ่มนัดแข่งรถในทาง รวมถึงการให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน บิดา มารดา ให้ทราบถึงมาตรการและบทลงโทษ ตลอดทั้งให้คำแนะนำตักเตือน
2. มาตรการปราบปราม มีการวางแผนบูรณาการใช้กำลัง การรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อใช้ประกอบสำนวนการสอบสวน นำไปสู่ขั้นตอนการจับกุม ส่งฟ้องต่อศาล มีการตรวจสอบประวัติ หากพบว่ามีการกระทำผิดซ้ำ พนักงานสอบสวนจะบวกโทษ หรือเพิ่มโทษ แล้วแต่กรณี
3. มาตรการสอบสวนขยายผล กรณีผู้กระทำความผิดเป็นเด็กหรือเยาวชน ให้แจ้ง บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มาทำทัณฑ์บน หากกระทำผิดซ้ำ จะนำไปสู่การดำเนินคดี บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง รวมถึง การสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีผู้ผลิต ครอบครอง จำหน่าย ประกอบดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถ รวมถึงสนับสนุน ชักชวน จัดให้มี จัดหา เป็นธุระ มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปสู่การแข่งรถ
โดยผลการระดมกวาดล้างมีผลการจับกุมผู้กระทำความผิดได้ทั้งหมด 481 ราย แบ่งเป็นฐานความผิดในการจับกุม ดังนี้
1. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
1.1 ม.43 (8), ม.160 ขับโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น จำนวน 16 ราย
1.2 ม.43 (4), ม.157 ขับรถโดยประมาทหรือหวาดเสียวอันอาจอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน จำนวน 6 ราย
1.3 ม.134 วรรค 2 จัด สนับสนุน หรือส่งเสริมให้มีการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 1 ราย
1.4 ม.21, 152 จำนวน 5 ราย
1.5 ม.7 152 จำนวน 46 ราย
1.6 ม.43(3), ม.157 ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร จำนวน 20 ราย
2. พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522
2.1 ม.14, ม.60 เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ ให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้น จำนวน 128 ราย
2.2 ม.42, ม.66 ขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 87 ราย
2.3 ม.12, ม.60 ใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน จำนวน 133 ราย
2.4 ม.6(1), ม.59 ใช้รถยังมิได้จดทะเบียน จำนวน 21 ราย
2.5 ม.46, ม.60 ยินยอมให้ผู้ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถ เข้าขับรถของตนหรือรถที่ตนเป็นคนขับ จำนวน 12 ราย
3. คำสั่ง คสช.ที่ 46/2558 มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ จำนวน 8 ราย
... อ่านต่อย่อสั้น

18 Jul 2019, 17:50

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.มนต์ชัย เหลืองอุทัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์, ผู้แทนหน่วยมณฑลทหารบกที่ 26, ป้องกันจังหวัดบุรีรัมย์, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม การป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์ตามที่รัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจระงับ ยับยั้ง หรือแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง หรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทาง ก่อความเดือดร้อน รำคาญและเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ตามที่ปรากฏภาพข่าวทางสื่อมวลชน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 3 โดยตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง 3 มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการป้องกัน มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรง การรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของกลุ่มนัดแข่งรถในทาง รวมถึงการให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน บิดา มารดา ให้ทราบถึงมาตรการและบทลงโทษ ตลอดทั้งให้คำแนะนำตักเตือน
2. มาตรการปราบปราม มีการวางแผนบูรณาการใช้กำลัง การรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อใช้ประกอบสำนวนการสอบสวน นำไปสู่ขั้นตอนการจับกุม ส่งฟ้องต่อศาล มีการตรวจสอบประวัติ หากพบว่ามีการกระทำผิดซ้ำ พนักงานสอบสวนจะบวกโทษ หรือเพิ่มโทษ แล้วแต่กรณี
3. มาตรการสอบสวนขยายผล กรณีผู้กระทำความผิดเป็นเด็กหรือเยาวชน ให้แจ้ง บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มาทำทัณฑ์บน หากกระทำผิดซ้ำ จะนำไปสู่การดำเนินคดี บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง รวมถึง การสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีผู้ผลิต ครอบครอง จำหน่าย ประกอบดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถ รวมถึงสนับสนุน ชักชวน จัดให้มี จัดหา เป็นธุระ มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปสู่การแข่งรถ
โดยผลการระดมกวาดล้างมีผลการจับกุมผู้กระทำความผิดได้ทั้งหมด 481 ราย แบ่งเป็นฐานความผิดในการจับกุม ดังนี้
1. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
1.1 ม.43 (8), ม.160 ขับโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น จำนวน 16 ราย
1.2 ม.43 (4), ม.157 ขับรถโดยประมาทหรือหวาดเสียวอันอาจอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน จำนวน 6 ราย
1.3 ม.134 วรรค 2 จัด สนับสนุน หรือส่งเสริมให้มีการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 1 ราย
1.4 ม.21, 152 จำนวน 5 ราย
1.5 ม.7 152   จำนวน 46 ราย
1.6 ม.43(3), ม.157 ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร จำนวน 20 ราย
2. พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522
2.1 ม.14, ม.60 เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ ให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้น จำนวน 128 ราย
2.2 ม.42, ม.66 ขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 87 ราย
2.3 ม.12, ม.60 ใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน จำนวน 133 ราย
2.4 ม.6(1), ม.59 ใช้รถยังมิได้จดทะเบียน จำนวน 21 ราย
2.5 ม.46, ม.60 ยินยอมให้ผู้ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถ เข้าขับรถของตนหรือรถที่ตนเป็นคนขับ จำนวน 12 ราย
3. คำสั่ง คสช.ที่ 46/2558 มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ จำนวน 8 ราย

Comment on Facebook

ควรจับยาเสพติดจะดีมากกว่าจับรถ!!

บ้านกรวดไม่เห็นจับครับ

เก่ง

รบกวนท่านดำเนินการกับคนที่จอดรถในลักษณะกีดขวางด้วยครับ เป็นปัญหามากในจ.บุรีรัมย์ ปล่อยไปได้ไงพวกจอดรถยนต์ซ้อนคันซื้แของข้างทาง

น่าจะจับพวกที่ดัดแปลงท่อให้เสียงดังรบกวนชาวบ้าน

View more comments

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานการอบรมมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้กับผู้ประกอบการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่ จว.บุรีรัมย์ ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

18 Jul 2019, 11:27

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานการอบรมมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้กับผู้ประกอบการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่ จว.บุรีรัมย์ ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์

Comment on Facebook

สุดยอดเลยครับ

เส้นหน้าเทคนิคหลังจากสถานบันเทิงเลิกแทบหูแตกครับบ้านติดถนนไม่ต้องนอนกันเลยเริ่มเบิ้ลเครื่องจากไฟแดงแข่งกันไป...

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 11.00 น. พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

17 Jul 2019, 19:45

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 11.00 น. พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ.เมือง จว.บุรีรัมย์

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.30 - 20.00 น. พ.ต.อ.มนต์ชัย เหลืองอุทัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธีฯ ณ พระอุโบสถวัดกลาง (พระอารามหลวง) อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

16 Jul 2019, 12:00

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.30 - 20.00 น. พ.ต.อ.มนต์ชัย เหลืองอุทัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธีฯ ณ พระอุโบสถวัดกลาง (พระอารามหลวง) อ.เมือง จว.บุรีรัมย์

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00-09.00 น. พ.ต.อ.มนต์ชัย เหลืองอุทัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธีฯ ณ วัดกลาง(พระอารามหลวง) อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

16 Jul 2019, 10:15

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00-09.00 น. พ.ต.อ.มนต์ชัย เหลืองอุทัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธีฯ ณ วัดกลาง(พระอารามหลวง) อ.เมือง จว.บุรีรัมย์

Comment on Facebook

สาธุๆอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณท่องอุดมคติตำรวจ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการส่วนกลาง และ กก.สืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผมประจำสัปดาห์ และชี้แจงข้อราชการก่อนปฏิบัติหน้าที่
... อ่านต่อย่อสั้น

15 Jul 2019, 8:40

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณท่องอุดมคติตำรวจวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการส่วนกลาง และ กก.สืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผมประจำสัปดาห์ และชี้แจงข้อราชการก่อนปฏิบัติหน้าที่

Comment on Facebook

มีตำรวจอยู่ใกล้ประชาชนอุ่นใจครับท่านคือผู้รักษากฎหมาย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกให้กับผู้ปกครอง และผู้ถูกตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการแข่งขันรถในทาง โดยมี พ.ต.ท.อานนท์ เหล็กดี สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองบุรีรัมย์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ฯ ณ ห้อง ศปก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

12 Jul 2019, 16:50

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกให้กับผู้ปกครอง และผู้ถูกตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการแข่งขันรถในทาง โดยมี พ.ต.ท.อานนท์ เหล็กดี สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองบุรีรัมย์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ฯ ณ ห้อง ศปก.สภ.เมืองบุรีรัมย์

Comment on Facebook

โครงการดีๆ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น. พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ ภ.3 ประจำสัปดาห์ โดยมี พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย หน.สภ.ในสังกัด ร่วมประชุมเฝ้าฟังฯ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ และที่ตั้งหน่วย ... อ่านต่อย่อสั้น

11 Jul 2019, 15:19

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น. พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ ภ.3 ประจำสัปดาห์ โดยมี พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย หน.สภ.ในสังกัด ร่วมประชุมเฝ้าฟังฯ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ และที่ตั้งหน่วย
โหลดกิจกรรมเพิ่ม..