ภารกิจผู้บังคับบัญชา

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. คุณจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะแม่บ้านตำรวจฯ ร่วมเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะของชุมชนปลอดขยะ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เป็นชุมชนปลอดขยะ การจัดการขยะที่ต้นทาง รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และหน่วยงานต้นแบบ ภายใต้แนวจัดการนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยมี นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมแม่บ้านทหารจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้นำชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป โดยมี นายสมบูรณ์ สุธีระกูล ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับธนาคารน้ำใต้ดินและการทำขยะเปียก และตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

06 Dec 2019, 18:46

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. คุณจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะแม่บ้านตำรวจฯ ร่วมเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะของชุมชนปลอดขยะ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เป็นชุมชนปลอดขยะ การจัดการขยะที่ต้นทาง รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และหน่วยงานต้นแบบ ภายใต้แนวจัดการนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยมี นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมแม่บ้านทหารจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้นำชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป โดยมี นายสมบูรณ์ สุธีระกูล ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับธนาคารน้ำใต้ดินและการทำขยะเปียก และตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธ.ค. 2562 เวลา 10.00 - 11.30 น. พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ (ส่วนกลาง) ภ.จว.บุรีรัมย์ และ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณคลองละลมโบราณ อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

05 Dec 2019, 22:01

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธ.ค. 2562 เวลา 10.00 - 11.30 น. พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ (ส่วนกลาง) ภ.จว.บุรีรัมย์ และ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณคลองละลมโบราณ อ.เมือง จว.บุรีรัมย์

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธ.ค. 2562 เวลา 08.00 - 10.00 น. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ (ส่วนกลาง) ภ.จว.บุรีรัมย์, สภ.เมืองบุรีรัมย์ และแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

05 Dec 2019, 21:51

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธ.ค. 2562 เวลา 08.00 - 10.00 น. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ (ส่วนกลาง) ภ.จว.บุรีรัมย์, สภ.เมืองบุรีรัมย์ และแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธ.ค. 2562 เวลา 06.30 - 08.00 น. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ (ส่วนกลาง) ภ.จว.บุรีรัมย์, สภ.เมืองบุรีรัมย์ และแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

05 Dec 2019, 21:35

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธ.ค. 2562 เวลา 06.30 - 08.00 น. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ (ส่วนกลาง) ภ.จว.บุรีรัมย์, สภ.เมืองบุรีรัมย์ และแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้ชุดจิตอาสาตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย พ.ต.ท.กรกช จงนิมิตรสถาพร สารวัตรสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.ลำปลายมาศ จว.บุรีรัมย์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมมอบกระเช้าเครื่องดื่มและเงินสด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ นางสาวอำพร คำสุมาลี ที่บ้านเลขที่ 175 หมู่ที่ 7 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นภรรยาของ ส.ต.ต.วัฒนา เชิบรัมย์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.41 ขณะนี้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร อส.วปร. ตำรวจราบในพระองค์ พร้อมให้กำลังใจสอบถามความเป็นอยู่และสารทุกข์สุขดิบ ได้ความดังนี้
นางสาวอำพรฯ กำลังตั้งครรภ์ได้ประมาณ 9 เดือน โดยบุตรในครรภ์เป็นเพศชาย กำหนดคลอด วันที่10 ธันวาคม 2562 ที่ ร.พ.นางรอง มีสุขภาพแข็งแรงและขวัญกำลังใจที่ดี ขณะนี้ตนได้พักอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านหลังดังกล่าว โดยนางสาวอำพรฯ ได้ขอขอบพระคุณ พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกนายที่เดินทางมาเยี่ยมตนและมอบสิ่งของบำรุงขวัญและกำลังใจในครั้งนี้
... อ่านต่อย่อสั้น

04 Dec 2019, 18:12

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้ชุดจิตอาสาตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย พ.ต.ท.กรกช จงนิมิตรสถาพร สารวัตรสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.ลำปลายมาศ จว.บุรีรัมย์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมมอบกระเช้าเครื่องดื่มและเงินสด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ นางสาวอำพร คำสุมาลี ที่บ้านเลขที่ 175 หมู่ที่ 7 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นภรรยาของ ส.ต.ต.วัฒนา เชิบรัมย์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.41 ขณะนี้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร อส.วปร. ตำรวจราบในพระองค์ พร้อมให้กำลังใจสอบถามความเป็นอยู่และสารทุกข์สุขดิบ ได้ความดังนี้
นางสาวอำพรฯ กำลังตั้งครรภ์ได้ประมาณ 9 เดือน โดยบุตรในครรภ์เป็นเพศชาย กำหนดคลอด วันที่10 ธันวาคม 2562 ที่ ร.พ.นางรอง มีสุขภาพแข็งแรงและขวัญกำลังใจที่ดี ขณะนี้ตนได้พักอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านหลังดังกล่าว                                         โดยนางสาวอำพรฯ ได้ขอขอบพระคุณ พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกนายที่เดินทางมาเยี่ยมตนและมอบสิ่งของบำรุงขวัญและกำลังใจในครั้งนี้

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. คุณรุ่งรัตน์ เนาวรัตน์ รองประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะแม่บ้านตำรวจ ร่วมเปิดโครงการประชุมแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรการกุศลและองค์กรเอกชน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์, สมาคม ชมรม องค์การการกุศลในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วม จำนวนกว่า 300 คน
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ สมาคมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งระเบียบปฏิบัติของเหล่ากาชาดจังหวัด อำเภอ/กิ่งกาชาดอำเภอในกำกับดูแลของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมแม่หญิงจังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมรักในหลวงบุรีรัมย์ ชมรมแม่บ้านตำรวจบุรีรัมย์ ชมรมแม่บ้าน มณฑลทหารบกที่ 26 ตลอดจนแนวทางการทำงานร่วมระหว่างองค์กรการกุศล และองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ให้สอดคล้องและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
... อ่านต่อย่อสั้น

03 Dec 2019, 16:05

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. คุณรุ่งรัตน์ เนาวรัตน์ รองประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะแม่บ้านตำรวจ ร่วมเปิดโครงการประชุมแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรการกุศลและองค์กรเอกชน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์, สมาคม ชมรม องค์การการกุศลในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วม จำนวนกว่า 300 คน
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ สมาคมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งระเบียบปฏิบัติของเหล่ากาชาดจังหวัด อำเภอ/กิ่งกาชาดอำเภอในกำกับดูแลของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมแม่หญิงจังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมรักในหลวงบุรีรัมย์ ชมรมแม่บ้านตำรวจบุรีรัมย์ ชมรมแม่บ้าน มณฑลทหารบกที่ 26 ตลอดจนแนวทางการทำงานร่วมระหว่างองค์กรการกุศล และองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ให้สอดคล้องและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการประเมินและรับฟังความคิดเห็นโครงการติดตามประเมินผลบริหารความเสี่ยงการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการโมโต จีพี ประจำปี 2562 โดยมี นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานฯ ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

29 Nov 2019, 14:12

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการประเมินและรับฟังความคิดเห็นโครงการติดตามประเมินผลบริหารความเสี่ยงการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการโมโต จีพี ประจำปี 2562 โดยมี นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานฯ ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท จว.บุรีรัมย์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. คุณจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์, คุณรุ่งรัตน์ เนาวรัตน์ รองประธานแม่บ้านฯ, คุณพเยาว์ ชัยประสิทธิกุล พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ รับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพแม่บ้านตำรวจ โดยเซฟกร มาสเตอร์เซฟ ณ โรงแรมเครสโคบุรีรัมย์ อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

28 Nov 2019, 16:34

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. คุณจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์, คุณรุ่งรัตน์ เนาวรัตน์ รองประธานแม่บ้านฯ, คุณพเยาว์ ชัยประสิทธิกุล พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ รับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพแม่บ้านตำรวจ โดยเซฟกร มาสเตอร์เซฟ ณ โรงแรมเครสโคบุรีรัมย์ อ.เมือง จว.บุรีรัมย์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

28 Nov 2019, 10:08

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ภ.จว.บุรีรัมย์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (ครั้งที่ 11/2562) โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

27 Nov 2019, 18:25

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (ครั้งที่ 11/2562) โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมือง จว.บุรีรัมย์
โหลดกิจกรรมเพิ่ม..