ภารกิจผู้บังคับบัญชา

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นผู้แทนร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ ลานวัฒนธรรม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

12 Nov 2019, 8:52

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  เวลา 19.00 น. พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นผู้แทนร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ ลานวัฒนธรรม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จว.บุรีรัมย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ห้วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมี พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผบช.สยศ.ตร. เป็นประธาน และ เจ้าหน้าที่ ศปก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ศปก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

11 Nov 2019, 11:27

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ห้วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมี พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผบช.สยศ.ตร. เป็นประธาน  และ เจ้าหน้าที่ ศปก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ศปก.ภ.จว.บุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2562 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมบริหารตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์, ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ (ส่วนกลาง) ภ.จว.บุรีรัมย์ และหน่วยสนับสนุน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

08 Nov 2019, 10:43

วันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2562 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมบริหารตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์, ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ (ส่วนกลาง) ภ.จว.บุรีรัมย์ และหน่วยสนับสนุน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์

วันพุธที่ 6 พ.ย. 2562 เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมห้วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมี พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้แทน มทบ.26, ร.23 พัน4 ,อำเภอเมืองบุรีรัมย์, สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์, ข้าราชการตำรวจ, ฝ่ายปกครอง ,อป.พร., อาสาสมัครตำรวจบ้าน, มูลนิธิสว่างจรรยาธรรม ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากกรมฯ ณ ลานหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

06 Nov 2019, 17:12

วันพุธที่ 6 พ.ย. 2562 เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมห้วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมี พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้แทน มทบ.26, ร.23 พัน4 ,อำเภอเมืองบุรีรัมย์, สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์, ข้าราชการตำรวจ, ฝ่ายปกครอง ,อป.พร., อาสาสมัครตำรวจบ้าน, มูลนิธิสว่างจรรยาธรรม ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากกรมฯ ณ ลานหน้า สภ.เมืองบุรีรัมย์

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

31 Oct 2019, 10:55

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ภ.จว.บุรีรัมย์

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานการประชุมฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.บุรีรัมย์(ส่วนกลาง) โดยมี พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.ไพศาล สุวรรณทา ผกก.(สอบสวน)ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย รอง ผกก.ฝอ., หน.ศอ.ปส., สว.ฝอ., สว.ศูนย์ 191, สว.นปพ.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมการประชุมฯ ณ ศปก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

31 Oct 2019, 10:50

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานการประชุมฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.บุรีรัมย์(ส่วนกลาง) โดยมี พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.ไพศาล สุวรรณทา ผกก.(สอบสวน)ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย รอง ผกก.ฝอ., หน.ศอ.ปส., สว.ฝอ., สว.ศูนย์ 191, สว.นปพ.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมการประชุมฯ ณ ศปก.สภ.เมืองบุรีรัมย์

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมบำเพ็ญกุศลศพ พระครูโสภณรมณียกิจ(หลวงปู่แสวง รมณีโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดทักษิณาวาส, อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ วัดทักษิณาวาส ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

30 Oct 2019, 18:35

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมบำเพ็ญกุศลศพ พระครูโสภณรมณียกิจ(หลวงปู่แสวง รมณีโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดทักษิณาวาส, อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ วัดทักษิณาวาส ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จว.บุรีรัมย์

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

30 Oct 2019, 14:25

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน ต.ค.62 (ครั้งที่ 10/2562) โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ ... อ่านต่อย่อสั้น

30 Oct 2019, 12:07

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน ต.ค.62 (ครั้งที่ 10/2562) โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมือง จว.บุรีรัมย์

ประมวลภาพขอบคุณ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแม่บ้านตำรวจของ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เสี่ยวกัน ฮักกัน แพงกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และความอบอุ่น จากหัวใจ แบบลูกทุ่ง ชาวไร่ ชาวสวน ชาวนา บ้านๆ แสงสีแบบงานวัดบ้านนอก แต่งตัวตามสบาย ปูเสื่อ ณ บ้านริมตะโคง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ (ตุ้ม-ออ) 25/10/2562 ... อ่านต่อย่อสั้น

29 Oct 2019, 16:38

ประมวลภาพขอบคุณ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแม่บ้านตำรวจของ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เสี่ยวกัน ฮักกัน แพงกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และความอบอุ่น จากหัวใจ แบบลูกทุ่ง ชาวไร่ ชาวสวน ชาวนา บ้านๆ แสงสีแบบงานวัดบ้านนอก แต่งตัวตามสบาย ปูเสื่อ ณ บ้านริมตะโคง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ (ตุ้ม-ออ) 25/10/2562
โหลดกิจกรรมเพิ่ม..