ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000

หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-2123, 0-4461-1199, 0-4461-2311

อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์(หลังเดิม) ห่างประมาณ 1 กิโลเมตร บนที่ราชพัสดุแปลงเลขที่ บร 25 เนื้อที่ 9-3-55 ไร่

-ทิศเหนือ ติดกับสวนรมย์บุรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
-ทิศใต้ ติดกับถนนจิระ ตรงข้ามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
-ทิศตะวันออก ติดกับที่ดินของเอกชน
-ทิศตะวันตก ติดกับคลองน้ำสาธารณะ ตรงข้ามจวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม)

หมายเลขโทรสาร 0-4461-2123, 0-4461-1199 และ 0-4460-1971
หมายเลขโทรศัพท์ของสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สสป.) 37175
หมายเลขโทรศัพท์ประจำงานต่างๆ

 • สำนักงานผู้บังคับการ 0 4461 2311

 • ฝ่ายอำนวยการ
  งาน 1 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งานธุรการ/กำลังพล) 0-4462-1643
  งาน 2 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งานการข่าว/งานนโยบายและแผน) 0-4462-1642
  งาน 3 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งานส่งกำลังบำรุง) 0-4462-1644
  งาน 4 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (กิจการพลเรือน/งานประชาสัมพันธ์) 0-4461-2123
  งาน 5 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งานงบประมาณและการเงิน) 0-4462-1645
  งาน 6 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งานคดีและวินัย) 0-4461-2611
  งาน 7 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 0-4461-2269

 • สื่อสาร 0-4461-1199, 0-4461-2123, 0-4460-1971 มท.37175

 • กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ 0-4462-1641, 0-4462-1005

 • นปพ.กก.สืบสวน 0-4462-5726

 • กลุ่มงานสอบสวน 0-4461-2511