รายนามผู้บังคับบัญชาอดีต-ปัจจุบัน

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับยศชื่อชื่อสกุลดำรงตำแหน่งถึง
1.พ.ต.ต.หลวงสุวรรณเมืองแมน24822484
2.พ.ต.ต.สังข์ณ บางช้าง24842486
3.พ.ต.ต.ประสูติอินทรรัตน์24862488
4.พ.ต.ต.เฉยสันทัตการ24882491
5.พ.ต.ต.มุขศรีสมบูรณ์24912491
6.พ.ต.ต.ปรีย์ศึษิลวรณ์24912492
7.พ.ต.อ.กาพย์ธนะไชย24922495
8.พ.ต.ท.พิบูลย์วัฒนกุล26 สิงหาคม 24953 กันยายน 2502
9.พ.ต.อ.ใจบุญยเกียรติ26 พฤศจิกกายน 250230 กันยายน 2507
10.พ.ต.ท.จารุฐิติประวัติ17 ตุลาคม 25079 กันยายน 2511
11.พ.ต.อ.วิเชียรสวัสดินฤนาท9 กันยายน 25111 มีนาคม 2512
12.พ.ต.อ.ธำรงคนึงเหตุ1 มีนาคม 251219 กันยายน 2513
13.พ.ต.อ.ไพทูรย์วุทฒกนก19 กันยายน 25131 มิถุนายน 2518
14.พ.ต.อ.พจน์สายะเสวี1 มิถุนายน 25181 ตุลาคม 2518
15.พ.ต.อ.อนันต์วรอุไร1 ตุลาคม 25181 กรกฎาคม 2519
16.พ.ต.อ.นิยมวัจะลักษณ์1 กรกฎาคม 25191 ธันวาคม 2523
17.พ.ต.อ.วันชัยนาควัชระ1 ธันวาคม 252317 ตุลาคม 2525
18.พ.ต.อ.วีระศักดิ์สวัสดี17 ตุลาคม 25255 ตุลาคม 2527
19.พ.ต.อ.สมเกียรติเฉลิมช่วง5 ตุลาคม 25565 ตุลาคม 2529
20.พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์วิรูหญาณ5 ตุลาคม 252916 ตุลาคม 2531
21.พ.ต.อ.เอื้อมสอยเหลือง16 ตุลาคม 253130 พฤศจิกายน 2532
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
1.พ.ต.อ.เสริมศักดิ์แก้วกันหา1 ธันวาคม 25321 ธันวาคม 2533
2.พ.ต.อ.สุรเทพช่วงงาม1 ธันวาคม 25332 ตุลาคม 2535
3.พ.ต.อ.อุทิศคิดถูก2 ตุลาคม 253523 มกราคม 2537
4.พ.ต.อ.บำรุงสุขพานิช23 มกราคม 25371 มีนาคม 2538
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
1.พล.ต.ต.ธีระชำนาญหมอ1 มีนาคม 25381 มกราคม 2543
2.พล.ต.ต.มหัคฆพันธ์สุรคุปต์2 ตุลาคม 25431 ตุลาคม 2445
3.พล.ต.ต.อำนวยมหาผล1 ตุลาคม 254530 กันยายน 2547
4.พล.ต.ต.ประพัฒธ์ศิริวัฒน์1 ตุลาคม 25473 พฤศจิกายน 2549
5.พล.ต.ต.ชินทัตมีศุข3 พฤศจิกายน 254930 กันยายน 2550
6.พล.ต.ต.สมหมายกองวิชัยสุข1 ตุลาคม 255030 พฤษภาคม 2551
7.พล.ต.ต.ประสิทธิ์ทำดี31 พฤษภาคม 255130 กันยายน 2551
8.พล.ต.ต.สมบัติคงพิบูลย์1 ตุลาคม 255130 กันยายน 2554
9.พล.ต.ต.รัฐพงษ์ยิ้มใหญ่30 ธันวาคม 255430 กันยายน 2556
10พล.ต.ต.ชัยเดชปานรักษา1 ตุลาคม 255630 กันยายน 2557
11พล.ต.ต.สุวรรณเอกโพธิ์1 ตุลาคม 255725 มิถุนายน 2558
12พล.ต.ต.ชาติชายแตงเอี่ยม26 มิถุนายน 255830 กันยายน 2558
13พล.ต.ต.ฉัตรวรรษแสงเพชร1 ตุลาคม 255830 กันยายน 2560
14พล.ต.ต.ชัยยุทธเจียรศิริกุล1 ตุลาคม 256030 กันยายน 2561
15พล.ต.ต.วีรพลเจริญศิริ1 ตุลาคม 256130 กันยายน 2562
16พล.ต.ต.ชาญชัยพงษ์พิชิตกุล1 ตุลาคม 2562ปัจจุบัน
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับยศชื่อชื่อสกุลดำรงตำแหน่งถึง
1.พ.ต.ต.หลวงสุวรรณเมืองแมน24822484
2.พ.ต.ต.สังข์ณ บางช้าง24842486
3.พ.ต.ต.ประสูติอินทรรัตน์24862488
4.พ.ต.ต.เฉยสันทัตการ24882491
5.พ.ต.ต.มุขศรีสมบูรณ์24912491
6.พ.ต.ต.ปรีย์ศึษิลวรณ์24912492
7.พ.ต.อ.กาพย์ธนะไชย24922495
8.พ.ต.ท.พิบูลย์วัฒนกุล26 สิงหาคม 24953 กันยายน 2502
9.พ.ต.อ.ใจบุญยเกียรติ26 พฤศจิกกายน 250230 กันยายน 2507
10.พ.ต.ท.จารุฐิติประวัติ17 ตุลาคม 25079 กันยายน 2511
11.พ.ต.อ.วิเชียรสวัสดินฤนาท9 กันยายน 25111 มีนาคม 2512
12.พ.ต.อ.ธำรงคนึงเหตุ1 มีนาคม 251219 กันยายน 2513
13.พ.ต.อ.ไพทูรย์วุทฒกนก19 กันยายน 25131 มิถุนายน 2518
14.พ.ต.อ.พจน์สายะเสวี1 มิถุนายน 25181 ตุลาคม 2518
15.พ.ต.อ.อนันต์วรอุไร1 ตุลาคม 25181 กรกฎาคม 2519
16.พ.ต.อ.นิยมวัจะลักษณ์1 กรกฎาคม 25191 ธันวาคม 2523
17.พ.ต.อ.วันชัยนาควัชระ1 ธันวาคม 252317 ตุลาคม 2525
18.พ.ต.อ.วีระศักดิ์สวัสดี17 ตุลาคม 25255 ตุลาคม 2527
19.พ.ต.อ.สมเกียรติเฉลิมช่วง5 ตุลาคม 25565 ตุลาคม 2529
20.พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์วิรูหญาณ5 ตุลาคม 252916 ตุลาคม 2531
21.พ.ต.อ.เอื้อมสอยเหลือง16 ตุลาคม 253130 พฤศจิกายน 2532
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
1.พ.ต.อ.เสริมศักดิ์แก้วกันหา1 ธันวาคม 25321 ธันวาคม 2533
2.พ.ต.อ.สุรเทพช่วงงาม1 ธันวาคม 25332 ตุลาคม 2535
3.พ.ต.อ.อุทิศคิดถูก2 ตุลาคม 253523 มกราคม 2537
4.พ.ต.อ.บำรุงสุขพานิช23 มกราคม 25371 มีนาคม 2538
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
1.พล.ต.ต.ธีระชำนาญหมอ1 มีนาคม 25381 มกราคม 2543
2.พล.ต.ต.มหัคฆพันธ์สุรคุปต์2 ตุลาคม 25431 ตุลาคม 2445
3.พล.ต.ต.อำนวยมหาผล1 ตุลาคม 254530 กันยายน 2547
4.พล.ต.ต.ประพัฒธ์ศิริวัฒน์1 ตุลาคม 25473 พฤศจิกายน 2549
5.พล.ต.ต.ชินทัตมีศุข3 พฤศจิกายน 254930 กันยายน 2550
6.พล.ต.ต.สมหมายกองวิชัยสุข1 ตุลาคม 255030 พฤษภาคม 2551
7.พล.ต.ต.ประสิทธิ์ทำดี31 พฤษภาคม 255130 กันยายน 2551
8.พล.ต.ต.สมบัติคงพิบูลย์1 ตุลาคม 255130 กันยายน 2554
9.พล.ต.ต.รัฐพงษ์ยิ้มใหญ่30 ธันวาคม 255430 กันยายน 2556
10พล.ต.ต.ชัยเดชปานรักษา1 ตุลาคม 255630 กันยายน 2557
11พล.ต.ต.สุวรรณเอกโพธิ์1 ตุลาคม 255725 มิถุนายน 2558
12พล.ต.ต.ชาติชายแตงเอี่ยม26 มิถุนายน 255830 กันยายน 2558
13พล.ต.ต.ฉัตรวรรษแสงเพชร1 ตุลาคม 255830 กันยายน 2560
14พล.ต.ต.ชัยยุทธเจียรศิริกุล1 ตุลาคม 256030 กันยายน 2561
15พล.ต.ต.วีรพลเจริญศิริ1 ตุลาคม 256130 กันยายน 2562
16พล.ต.ต.ชาญชัยพงษ์พิชิตกุล1 ตุลาคม 2562ปัจจุบัน