ผังผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พันตำรวจเอก วีรพล  เจริญศิริ

พลตำรวจตรี ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พันตำรวจเอก ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์

พันตำรวจเอก ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พันตำรวจเอก รุทธพล เนาวรัตน์

พันตำรวจเอก รุทธพล เนาวรัตน์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พันตำรวจเอก ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย

พันตำรวจเอก ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พันตำรวจเอก

พันตำรวจเอก     -

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พันตำรวจเอก

พันตำรวจเอก  -

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พันตำรวจเอก -

พันตำรวจเอก -

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์