ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการขึ้นไป

ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ Buriram Provincial Police

ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-2123 , หมายเลขโทรสาร 0-4461-1199

เว็บไซต์ : www.buriram-police.com , อีเมล์ : buriram@royalthaipolice.go.th