www.buriram-police.com Blog

ประกาศ :: เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศ :: เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
18

18 เมษายน 2560 ประชุมติดตามสถานการณ์ และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน สงกรานต์ 2560

วันอังคารที่ 18 เม.ย. 2560 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์ และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

16

16 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

วันที่ 16 เมษายน 2560 พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เดินทางไปตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชนต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ

24

16 เม.ย. 2560 ประชุมติดตามสถานการณ์ และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน สงกรานต์ 2560

วันอาทิตย์ที่ 16 เม.ย. 2560 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ประยุทธ์ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์ และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560

23

15 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

วันที่ 15 เมษายน 2560 พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เดินทางไปตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชนต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดบุรีรัมย์

22

14 เมษายนย 2560 รักษาความสงบเรียบร้อยวันสงกรานต์

วันที่ 14 เมษายนย 2560 เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์

21

14 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 14 เมษายน 2560 พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เดินทางไปตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชนต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดบุรีรัมย์ และประชุมผ่านระบบ VDO Conference กำชับให้เจ้าหน้าที่

20

13 เมษายน 2560 บุรีรัมย์ สงกรานต์ คานิวาล

วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์

19

13 เมษายน 2560 รักษาความสงบเรียบร้อยงานเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ประชุมชี้แจงมอบหมายภารกิจ ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยงานเทศกาลสงกรานต์”บุรีรัมย์สงกรานต์คาร์นิวาล” โดยบูรณาการสนธิกำลังร่วมกับ ชุด รปภ.ของ มทบ.26 และฝ่ายปกครองในพื้นที่ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ในพื้นที่ จว.บุรีรัมย์ >>ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<