www.buriram-police.com Blog

08

พิธีปิดการฝึกทบทวน คฝ.ภ.จว.บุรีรัมย์

วันที 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.3 การฝึกทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ของชุด คฝ.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุภากร คำสิงห์นอก ผบก.สส.ภ.3 พ.ต.อ.ประสงค์ เรืองเดช รอง ผบก.อก.ภ.3 ,และคณะตรวจประเมินการฝึกทบทวนร้อย คฝ. ร่วมตรวจประเมินฯ การฝึกทบทวนร้อย คฝ. ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมชมสาธิตการฝึกร่วมกำลังสามฝ่าย ตำรวจ/ทหาร/ฝ่ายปกครอง...

07

การฝึกทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ฯ

วันที 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.3 เป็นประธานการฝึกทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ของชุด คฝ.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุภากร คำสิงห์นอก ผบก.สส.ภ.3 พ.ต.อ.ประสงค์ เรืองเดช รอง ผบก.อก.ภ.3 ,และคณะตรวจประเมินการฝึกทบทวนร้อย คฝ. ร่วมตรวจประเมินฯ การฝึกทบทวนร้อย คฝ. ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมชมสาธิตการฝึกร่วมกำลังสามฝ่าย ตำรวจ/ทหาร/ฝ่ายปกครอง...

06

การฝึกทบทวน ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ชุด คฝ.บุรีรัมย์

วันที 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.3 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ของชุด คฝ.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุภากร คำสิงห์นอก ผบก.สส.ภ.3 พ.ต.อ.ประสงค์ เรืองเดช รอง ผบก.อก.ภ.3 ,และคณะตรวจประเมินการฝึกทบทวนร้อย คฝ. ร่วมตรวจประเมินฯ การฝึกทบทวนร้อย คฝ. ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมชมสาธิตการฝึกร่วมกำลังสามฝ่าย ตำรวจ/ทหาร/ฝ่ายปกครอง...

05

ประชุมบริหารประจำเดือน มิถุนายน 2561

วันที่ 22 มิิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมบริหาร ภ.จว.บุรีรัมย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยมี พ.ต.อ.วีรพล เจริญศิริ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ณ...

04

โครงการนวัตกรรมสะท้อนแสงปลอดภัยใส่ใจอุบัติเหตุ

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.20 น. พล.ต.ต.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานเปิดตามโครงการนวัตกรรมในการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนบนพื้นฐานระบบสืบสวน อบถ.ภ.3 โดยมี พ.ต.อ.วีรพล เจริญศิริ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตามโครงการฯ และ พ.ต.อ.สมศักดิ์ นิเต็ม ผกก.สภ.ชำนิ จว.บุรีรัมย์...

03

ซักซ้อมการปฏิบัติการฝึกทบทวน คฝ.ภ.จว.บุรีรัมย์

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 15.45 น. พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ได้มาร่วมซักซ้อมการปฏิบัติฯ การฝึกทบทวน คฝ.ภ.จว.บุรีรัมย์ ณ ค่ายอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์

02

Big Cleaning Day

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.บุรีรัมย์, สภ.เมืองบุรีรัมย์, ตำรวจบ้าน รวมจำนวน 90 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณอุทยานภูเขาไฟกระโดง...

01

ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้ง” และกิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.บุรีรัมย์, สภ.เมืองบุรีรัมย์, ตำรวจบ้าน รวมจำนวน 90 นาย ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้ง” และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561...

22222

ระดมกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ อ.นางรอง จว.บุรีรัมย์

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 05.30 น. พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างยาเสพติด ปิดล้อมตรวจค้นตามโครงการยุทธการหน้าบ้านปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี พ.ต.อ.ภควัต ธรรมดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์, ปปส.ภาค 3, ทหาร, ตชด.ที่ 215 และฝ่ายปกครอง ร่วมในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างยาเสพติดฯ ณ ลานหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

01

แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างจับกุมยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พล.ต.ต.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ไพศาล สุวรรณทา ผกก.(สอบสวน)ภ.จว.บุรีรัมย์ นายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ พ.ต.ศรันยู อินตา ชรก.กขว.มทบ.26 ร่วมแถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างจับกุมยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ชุดพิทักษ์บุรีรัมย์ สามารถจับกุม จำนวน...