www.buriram-police.com Blog

ประกาศ :: เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศ :: เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
16 การประชุมบริหาร ภ.3 ประจำเดือน

16 พฤษภาคม 2560 การประชุมบริหาร ภ.3 ประจำเดือน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์เป็นประธานการเฝ้าฟัง พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งในสังกัดบุรีรัมย์ ร่วมเฝ้าฟังการประชุมบริหาร ภ.3 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.บุรีรัมย์ >>ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<

11 ปล่อยแถว

11 พฤษภาคม 2560 การปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม 10 กลุ่มหมาย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานในพิธีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม 10 กลุ่มหมาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 19 พฤษภาคม 2560

10 เวียนเทียน

10 พฤษภาคม 2560 เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.30 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและแม่บ้าน ร่วมพิธีสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ วัดกลาง(พระอารามหลวง) อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ >>ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<

10 วันวิสาขบูชา

10 พฤษภาคม 2560 วันวิสาขบูชา ประจำปี 2560

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.10 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและแม่บ้าน ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 พระสงฆ์จำนวน105 รูป โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ บริเวณศาลาหอพระไตรปิฎก วัดกลาง(พระอารามหลวง) อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ >>ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<

2

2 พฤษภาคม 2560 พิธีเปิดการตรวจประกวดการฝึก/ยุทธวิธีตำรวจปี 2560

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานในพิธีเปิดการตรวจประกวดการฝึก/ยุทธวิธีตำรวจ ประจำปี 2560

1.2

1 พฤษภาคม 2560 การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise : FSX)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมพิธีฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1

1 พฤษภาคม 2560 นักกีฬาบาสเกตบอลตัวแทน ภ.3

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 , พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.จว.บุรีรัมย์ ร่วมส่งตัวให้กำลังใจนักกีฬาบาสเกตบอลตัวแทน ภ.3

28.3

28 เมษายน 2560 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ จว.บุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ 28 เม.ย. 2560 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2560

28.2

28 เมษายน 2560 การทำงานของพนักงานสอบสวนในรูปแบบใหม่

วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการทำงานของพนักงานสอบสวนในรูปแบบใหม่

28

28 เมษายน 2560 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 7/2560 ประจำเดือน เมษายน 2560