www.buriram-police.com Blog

ประกาศ :: เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศ :: เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
13528057_903151929810838_7937556241786281290_o 0

29 มิถุนายน 2559 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 10/2559 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 โดยมี พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.สุรพล มุ่งมา รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมฯ และได้มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่เป็นสมาชิกและมีบุตรเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน...

13497627_902066863252678_4623047225433172915_o 0

27 มิถุนายน 2559 ฝึกยุทธวิธีตำรวจประจำปี 2559

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 สภ.นางรอง สภ.โคกกระชาย สภ.หนองไม้งาม ฝึกยุทธวิธีประกอบด้วย ท่าบุคลมือเปล่า ท่าบุคคลประกอบอาวุธ การฝึกยุทธวิธีตำรวจ ปิดล้อม จู่โจม ตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ การฝึกตามโครงการประกวดการฝึกยุทธวิธีตำรวจ ประจำปี 2559   >>ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<

13482969_899733536819344_6140593769766183229_o 0

23 มิถุนายน 2559 พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินการผัดฟ้องฝากขัง

วันที่่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินการผัดฟ้องฝากขังผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายอาทิตย์ สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง พร้อมด้วย นายจตุพร จันทปลิน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และนายเผด็จ หริ่งรอด ผู้บัญชาการเรือนจำนางรอง พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในเขตอำนาจศาล จำนวน 15 สถานี ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือและประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อนำระบบการผัดฟ้องฝากขัง และสอบถามผู้ต้องหาหรือทำการไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายขัง ผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมทางจอภาพมาใช้ในการปฏิบัติราชการผัดฟ้อง ฝากขัง ระหว่างศาล อัยการ เรือนจำ...

13497525_899036193555745_4169185283786098442_o 0

22 มิ.ย. 2559 สภากาแฟบุรีรัมย์

วันที่ 22 มิ.ย. 2559 เวลา 07.30-08.30 น. พ.ต.อ.สุรพล มุ่งมา รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีตำรวจ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟบุรีรัมย์ สันติสุข 9 ดี (สมัชชาประชารัฐจังหวัดบุรีรัมย์) ระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ภายในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานฯ ซึ่งจัดโดย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมบุรีรัมย์...

13416930_896873383772026_6853975603380839298_o 0

18 มิถุนายน 2559 ประชุมเรื่องศูนย์ปราบโกงประชามติ

วันที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมระบบ video conference เกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องศูนย์ปราบโกงประชามติ ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.บุรีรัมย์   >>ภาพกิขกรรมทั้งหมด<<

13434779_896871677105530_429297808743891162_n 0

17 มิถุนายน 2559 ตรวจประเมิน ชมส.ดีเด่น ประจำปี 2559

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. อำนวยการโดย พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานกรรมการตรวจประเมิน ชมส.ดีเด่น ประจำปี 2559 พร้อมด้วยคณะตรวจ พ.ต.อ.เฉลิมวุฒิ วงษ์เวียงจันทร์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.ท.หญิง ปัณฑ์ชนัต แจ่มใส รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์,พ.ต.ท.ถาวร พาภักดี สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์, ร.ต.ท.สำราญ มณีเนตร รอง สว.สสฯ, ส.ต.ต.ณัฐพล เหลาชัย ผบ.หมู่(ป)ฯ...

13412075_895491457243552_1091869193767508084_o 0

14-16 มิถุนายน 2559 ตรวจประเมินชุดปฏิบัติการชุมชนมวลชนสัมพันธ์ ดีเด่น

วันที่ 14-16 มิถุนายน 2559 พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย พ.ต.อ.เฉลิมวุฒิ วงษ์เวียงจันทร์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.หญิง ปัณฑ์ชนัต แจ่มใส รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.ถาวร พาภักดี สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.ต.พรเทพ พิชัยกุล สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจประเมิน ชุดปฏิบัติการชุมชนมวลชนสัมพันธ์ ดีเด่น ประจำปี 2559 ในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ ดังนี้ 1.สภ.บ้านด่าน...

13416780_894895673969797_4326641601314312494_o 0

15 มิถุนายน 2559 ประชุมฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.เฉลิมวุฒิ วงษ์เวียงจันทร์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประชุมฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ที่ได้รับมอบหมาย ณ หอประชุมธรรมจารี ภ.จว.บุรีรัมย์   >>ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<

1122 0

15 มิถุนายน 2559 สภากาแฟบุรีรัมย์ สันติสุข 9 ดี

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 07.30-08.30 น. พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีตำรวจ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟบุรีรัมย์ สันติสุข 9 ดี (สมัชชาประชารัฐจังหวัดบุรีรัมย์) ระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ภายในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ ซึ่งจัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงแรมเดอศิตาปริ้นเซส จังหวัดบุรีรัมย์...

13433186_893748874084477_4746525739622775001_o 0

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 การฝึกอบรมครูตำรวจ D.A.R.E.รุ่นที่ 215

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 15.30 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมครูตำรวจ D.A.R.E.รุ่นที่ 215 โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ , ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์เขต 1-4 ร่วมเป็นเกียรติ วิทยากรจาก บช.ปส. ผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 48 นาย อบรมระหว่างวันที่ 13-23...