www.buriram-police.com Blog

ประกาศ :: เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศ :: เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
13416780_894895673969797_4326641601314312494_o 0

15 มิถุนายน 2559 ประชุมฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.เฉลิมวุฒิ วงษ์เวียงจันทร์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประชุมฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ที่ได้รับมอบหมาย ณ หอประชุมธรรมจารี ภ.จว.บุรีรัมย์   >>ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<

1122 0

15 มิถุนายน 2559 สภากาแฟบุรีรัมย์ สันติสุข 9 ดี

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 07.30-08.30 น. พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีตำรวจ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟบุรีรัมย์ สันติสุข 9 ดี (สมัชชาประชารัฐจังหวัดบุรีรัมย์) ระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ภายในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ ซึ่งจัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงแรมเดอศิตาปริ้นเซส จังหวัดบุรีรัมย์...

13433186_893748874084477_4746525739622775001_o 0

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 การฝึกอบรมครูตำรวจ D.A.R.E.รุ่นที่ 215

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 15.30 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมครูตำรวจ D.A.R.E.รุ่นที่ 215 โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ , ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์เขต 1-4 ร่วมเป็นเกียรติ วิทยากรจาก บช.ปส. ผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 48 นาย อบรมระหว่างวันที่ 13-23...

13458609_893624617430236_1569510629271840966_o 0

ฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ปลอดภัย หลุดพ้นอาชญากรรม

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ปลอดภัย หลุดพ้นอาชญากรรม ฝึกอบรมทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจ ขนาด 250 ซีซี โดยมี พ.ต.อ.สุรพล มุ่งมา รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.บัณฑิต...

13392305_893694234089941_5157261609898075177_o 0

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ประชุมปฐมนิเทศและรับมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมปฐมนิเทศและรับมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้กับข้าราชการตำรวจที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมธรรมจารี >>ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<

13442618_892908744168490_3573616692576376777_o 0

วันที่ 12 มิถุนายน 2559 ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา

วันที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ โดยมี พระราช ปริยัติกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีพระภิกษุ สามเณร คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้า...

13418436_891212547671443_6118679813964500116_o 0

9 มิถุนายน 2559 งานวันสถาปนา หน่วย ร.23 พัน.4 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 18.30 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดี เนื่องในงานวันสถาปนา หน่วย ร.23 พัน.4 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก โดยมี พ.ท.สมเด็จ พวงผกา ผบ.ร.24 พัน 4 ให้การต้อนรับ   >>ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<

13391501_890992947693403_5166977170373010129_o 0

9 มิถุนายน 2559 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 07.00 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา...

13350309_890340517758646_4793185104766849520_o 0

8 มิถุนายน 2559 สภากาแฟสมัชชาประชารัฐจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 07.30-09.00 น. พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีตำรวจ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ (สมัชชาประชารัฐจังหวัดบุรีรัมย์) ระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ภายในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ ซึ่งจัดโดย กระทรงงแรงงาน ณ โรงแรมเดอศิตาปริ้นเซส จังหวัดบุรีรัมย์ และในวันที่ 15 มิ.ย.59...

13329451_889870574472307_6763098277319266910_o 0

7 มิถุนายน 2559 ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานสอบสวน

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ไกรสมุทร ทาโบราณ รอง ผบก.อก.ภ.3 , พ.ต.อ.สุรพล มุ่งมา รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.ดุสิต สมจินดา รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมติดตามตรวจสอบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานสอบสวน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีบสืบสวนสอบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 21 (นรต. รุ่นที่ 69) ณ หอประชุมธรรมจารี ภ.จว.บุรีรัมย์   >ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<