www.buriram-police.com Blog

ประกาศ :: เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศ :: เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
30 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

30 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

วันอังคารที่ 30 พ.ค. 2560 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 โดยมี พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.สุรพล มุ่งมา รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง...

26 ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

26 พฤษภาคม 2560 ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. พว.อรชร คนชุม ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จว.บุรีรัมย์ โดยมี นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ โดยกิจกรรมการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การมอบเงินสงเคราะห์ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่มให้แก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ แจกจ่ายพันธุ์ปลา พันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชนฯ ณ...

26 ติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนฯ

26 พฤษภาคม 2560 ตรวจสอบและติดตามการขับเคลื่อนฯ ของ สภ.เมืองบุรีรัมย์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตรวจสอบและติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ โดยมี พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่รับการตรวจฯ >>ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<

26 คณะทำงานตรวจสอบติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนฯ

26 พฤษภาคม 2560 คณะทำงานตรวจสอบติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนฯ

วันศุกร์ที่ 26 พ.ค. 2560 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.สุรพล มุ่งมา รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.สุรชัย...

25 การยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์

25 พฤษภาคม 2560 การยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.ลือชัย สุดยอด รอง ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง ผบก.อก.ภ.3 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองบุรีรัมย์ และติดตามผลการปฏิบัติตามแนวการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ โดยมี พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรัรัมย์ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์...

24 สมเด็จพระเทพ 1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จว.บุรีรัมย์ โดยมี พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ คณะแม่บ้านตำรวจบุรีรัมย์ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่งถึงมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ โดยมี...

24 โครงการ เคาะประตูบำนาญ 1

24 พฤษภาคม 2560 โครงการ “เคาะประตูบำนาญ”

วันพุธที่ 24 พ.ค. 2560 เวลา 13.45 น. พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมรับฟังเพื่อเสริมสร้างความรู้ ซักถามข้อสงสัย ปัญหา และอุปสรรค ในการปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) จากเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต 3 ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญ (e-pension) “เคาะประตูบำนาญ” ของสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...

23 ประชุม ผ่านระบบ vdo conference

23 พฤษภาคม 2560 ประชุม ผ่านระบบ vdo conference

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 20.30 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.สุรพล มุ่งมา รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พ.ต.อ.สิริวัฒน์ มงคลปทุม ผกก.สอบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.สาธิต...

23 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและเจริญพระพุทธมนต์

23 พฤษภาคม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและเจริญพระพุทธมนต์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม โดยมีนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ >>ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<

22 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

22 พฤษภาคม 2560 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ นามสวัสดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บรรยายหัวข้อ “บุคลิกภาพและการวางตัวในที่สาธารณะหรือชุมชน” ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติของแม่บ้านตำรวจและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น จำนวน 92 คน ณ โรงแรมบุรีเทล บุรีรัมย์ อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ เวลา 10.40 น. พว.อรชร คนชุม ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ บรรยายหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติและการแต่งกายแม่บ้านตำรวจ”  เวลา 11.30...