www.buriram-police.com Blog

ประกาศ :: เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศ :: เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
14543765_986788674780496_4263472703924348310_o

19 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(7วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดทุ่งโพธิ์

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(7วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

14711028_986717061454324_3094148231669372941_o

19 ตุลาคม 2559 ร่วมลงนามถวายความอาลัย

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  >>ภาพกิจกรรม<<

14712646_985839434875420_1963812604195866174_o

18 ตุลาคม 2559 ประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 14.30 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานที่ประชุม การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน, คณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

14715640_985986334860730_4354700732707359933_o

18 ต.ค. 59 พิธีสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญพระราชกุศลฯ

วันอังคารที่ 18 ต.ค. 59 เวลา 18.00 น. พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ (ส่วนกลาง) ภ.จว.บุรีรัมย์ และ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญพระราชกุศล ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จ สู่สวรรคาลัย

14680805_986546091471421_1560239585375706041_o2

18 ตุลาคม 2559 จัดทำริบบิ้นดำ

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ริบบิ้นดำ ทำถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ นำข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.บุรีรัมย์ (ส่วนกลาง) จัดทำริบบิ้นดำ สำหรับมอบให้ประชาชน และผู้มาติดต่อราชการ >>ภาพกิจกรรม<<

14700749_985229084936455_981078275933051211_o

ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 20.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, พลตรี เดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ,

14753416_985087644950599_2617888648807267829_o

พิธีสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญพระราชกุศล

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และพ่อค้าประชาชน ทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญพระราชกุศล ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จ สู่สวรรคาลัย โดยมี พระราชปริยัติกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายวิพัศวัชร พึ่งชลารักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ พระอุโบสถวัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง...

14700891_982429438549753_4256183380076145167_o

พิธีสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญพระราชกุศล

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 18.10 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ข้าราชการตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน เหล่ากาชาด และพ่อค้าประชาชน ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญพระราชกุศล

14711537_982299125229451_6223329249197850719_o

พิธีสรงน้ำพระบรมศพและลงนามถวายความอาลัยฯ

วันศุกร์ที่ 14 ต.ค. 2559 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.สุรพล มุ่งมา รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง...

14714966_982145565244807_3331209501659290420_o

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์/ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมี รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ หัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัด และคณะกรรมการสหกรณ์ร่วมประชุม ณ หอประชุมธรรมจารี >>ภาพกิจกรรม<<