www.buriram-police.com Blog

ประกาศ :: เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศ :: เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
14700891_982429438549753_4256183380076145167_o

พิธีสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญพระราชกุศล

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 18.10 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ข้าราชการตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน เหล่ากาชาด และพ่อค้าประชาชน ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญพระราชกุศล

14711537_982299125229451_6223329249197850719_o

พิธีสรงน้ำพระบรมศพและลงนามถวายความอาลัยฯ

วันศุกร์ที่ 14 ต.ค. 2559 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.สุรพล มุ่งมา รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง...

14714966_982145565244807_3331209501659290420_o

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์/ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมี รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ หัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัด และคณะกรรมการสหกรณ์ร่วมประชุม ณ หอประชุมธรรมจารี >>ภาพกิจกรรม<<

7

ประมวลภาพ วันตำรวจประจำปี 2559

กิจกรรมของผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ ปี 2559 วันที่ 13 ตุลาคม 2559   เวลา 07.00 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประกอบพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ประจำบ้านพัก ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ [ภาพกิจกรรม] เวลา 07.30 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประกอบพิธีสักการะรูปหล่อจำลองพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ณ สำนักงานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ [ภาพกิจกรรม] เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร...

14712988_980416622084368_1630244244025286928_o

BIG CLEANING DAY

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.สุรพล มุ่งมา รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมกับข้าราชการตำรวจ ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY ณ บริเวณหน้า ภ.จว.บุรีรัมย์

14590087_979630598829637_3689978652035832795_o

แนวทางการพัฒนาจังหวัดสู่ “นครแห่งความสุข 4.0”

วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รัฐวิสาหกิจ ร่วมประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/คสช./กระทรวง ของผู้ว่าราชการจังหวัด ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ ****ผู้ว่าราชการจังหวัด บุรีรัมย์ ชูประเด็น บุรีรัมย์ 4.0...

14604845_975005929292104_3845658666249780262_n-1

วันที่ 5 ตุลาคม 255ประชุมประจำเดือนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานในที่ประชุมประจำเดือนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 14/2559 (ประชุมรับรองงบการเงิน) โดยมี พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ >>ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<

14457484_974228826036481_7325094386146501629_n

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ,พ.ต.ท.ภาณุวัฒน์ มากมูล สว.กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์

14446115_971534126305951_7229585883839917047_n

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 11.30 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ >>ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<

14494798_970608083065222_3236974257936726941_n

วันที่ 30 กันยายน 2559 มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

วันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย คุณอรชร คนชุม ภริยา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสวันสุดท้ายของการทำงาน ในชีวิตราชการของ นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ >>ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<