ผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

B6446DDD-9E17-42A1-9A24-EC3C385C06F9
ผัง-ภ.จว