ผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์


พลตำรวจโท ชนสิษฎ์  วัฒนวรางกูร
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ 
 


 
พลตำรวจตรี สุรพล  แก้วขาว
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ 
 


 
พลตำรวจตรี พงษ์วุฒิ  พงษ์ศรี
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ 
 


 
พลตำรวจตรี บุญจันทร์  นวลสาย
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓
 

chatchai60
 
พลตำรวจตรี ชาติชาย  แตงเอี่ยม
 รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓

 
พลตำรวจตรี ลือชัย  สุดยอด
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ 


 
พลตำรวจตรี คีรัศักดิ์  ตันตินวะชัย
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ 

ผัง-ภ.จว