ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ภ.จว.บุรีรัมย์

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ตั้ง : ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-2611
-ร้องเรียนผ่านศูนย์ฯ หรือ
-ร้องเรียนโดยตรงต่อ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการร้องเรียน คลิ๊ก