เว็บไซต์ สภ.ในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์

 

สถานที่ตั้งหน่วยงานในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ และ เว็บไซต์  <เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191>
ลำดับ หน่วยงาน ที่ตั้งสถานีตำรวจภูธร เว็บไซต์
ภ.จว.บุรีรัมย์ ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ 31000  โทรศัพท์กลาง 0-4461-2123 http://www.buriram-police.com/
1 สภ.เมืองบุรีรัมย ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์กลาง 0-4461-2240 http://www.mueangburirampolice.com/index.php
2 สภ.นางรอง 33 ซ.มิตรอารีย์ ถ.สังขกาจประชานุสรณ์ อ.นางรอง จว.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์กลาง  0-4463-1555 http://www.govesite.com/nangrongpolice/index.php?p=1
3 สภ.ประโคนชัย 92 ม.3 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์กลาง 0-4467-1486 https://sites.google.com/site/pkcpolice/
4 สภ.พุทไธสง 23 ม.1 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จว.บุรีรัมย์ 31120โทรศัพท์กลาง  0-4465-5430 https://goo.gl/kc6R1R
5 สภ.ลำปลายมาศ 555 ม.9 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จว.บุรีรัมย์31130 โทรศัพท์กลาง  0-4466-1211 http://www.lpmpol.com/ หรือ https://www.facebook.com/lpmpolice/
6 สภ.สตึก 456 ม.13 ต.สตึก อ.สตึก จว.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์กลาง  0-4468-1181 https://sites.google.com/site/sphstukcwburiramy/
7 สภ.กระสัง 211 ม.9 ต.กระสัง อ.กระสัง จว.บุรีรัมย์ 31160 โทรศัพท์กลาง 0-4469-1318
8 สภ.ละหานทราย 111 ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์กลาง  0-4464-9006 https://goo.gl/nW4fLF
9 สภ.บ้านกรวด 74 ม.4 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์ 31180 โทรศัพท์กลาง 0-4467-9070 http://bankruad.buriram.police.go.th/webpage/law.html
10 สภ.หนองกี่ 243 ม.1 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จว.บุรีรัมย์ 31210โทรศัพท์กลาง  0-4464-1200 https://sites.google.com/site/nongkipolicestation/
11 สภ.คูเมือง 75 ม. 6 ต.คูเมือง อ.คูเมือง  จว.บุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์กลาง  0-4469-9115 http://www.govesite.com/8430/index.php?p=1
12 สภ.นาโพธิ์ 279 ม. 1 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จว.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์กลาง  0-4462-9363 http://www.buriram-police.com/napho/
13 สภ.หนองหงส์ 191 ม.6 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จว.บุรีรัมย์ 31240 โทรศัพท์กลาง  0-4466-9100 https://sites.google.com/site/nonghongpolice/
14 สภ.ปะคำ 54 ม.9 ต.ปะคำ อ.ปะคำ จว.บุรีรัมย์ 31220 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4464-6055 https://sites.google.com/site/pakhumpolicestation/
15 สภ.ห้วยราช 89 ม.6 ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จว.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์กลาง 0-4469-6014 https://sites.google.com/site/sthanitarwcphuthrhwyrach01/
16 สภ.พลับพลาชัย 7 ม.9 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จว.บุรีรัมย์ 31250 โทรศัพท์กลาง 0-4460-8088 https://sites.google.com/site/sthanitarwcphuthrphlabphlacha/
17 สภ.โนนสุวรรณ 85 ม.15 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จว.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์กลาง 0-4460-7186 https://sites.google.com/site/nonsuwanpolicestation/
18 สภ.โนนดินแดง 123 ม.6 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์ 31260 โทรศัพท์กลาง  0-4460-6250 https://sites.google.com/site/sthanitarwcphuthrnondindaeng/
19 สภ.ชำนิ 175 ม.8 ต.ชำนิ อ.ชำนิ จว.บุรีรัมย์  31110 โทรศัพท์กลาง 0-4460-9091 https://goo.gl/p6c9f3
20 สภ.เฉลิมพระเกียรติ 185 ม. 2 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์กลาง  0-4462-8171 https://goo.gl/jbG7QG
21 สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 99 ม.1 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จว.บุรีรัมย์ 31120 โทรศัพท์กลาง  0-4461-0972 http://banmaichaiyapot.buriram.police.go.th/
22 สภ.บ้านด่าน 101 ม.4 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จว.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์กลาง 0-4466-4016 https://sites.google.com/site/bandanpolice2016/
23 สภ.แคนดง 238 ม.11 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์กลาง  0-4419-3066 https://sites.google.com/site/khaendongpo/
24 สภ.ทะเมนชัย 153 ม.7 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จว.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์กลาง 0-4418-7112 https://sites.google.com/site/thamenchaipolicestation/
25 สภ.หนองสองห้อง 100 ม.1 ต.สองห้อง อ.เมือง จว.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์กลาง  0-4418-4201 https://sites.google.com/site/nongsonghongpoliceburiram/
26 สภ.ลำดวน 116 ม.11 ต.ลำดวน อ.กระสัง จว.บุรีรัมย์ 31160 โทรศัพท์กลาง  0-4469-1982 https://sites.google.com/site/lamduanpolice/
27 สภ.บ้านบัว 199 ม.16 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์กลาง 0-4463-4958 https://sites.google.com/site/banbua33/
28 สภ.หินเหล็กไฟ 77 ม.1 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จว.บุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์กลาง  0-4465-9081
29 สภ.โคกกระชาย 75 ม.13 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์  31180 โทรศัพท์กลาง  0-4466-6174 https://sites.google.com/site/poliskhokkrachai/
30 สภ.ถาวร 110 ม.2 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์กลาง 0-4419-2157 https://sites.google.com/site/thawonbrpolice/
31 สภ.ชุมแสง 91 ม.2 ต.ชุมแสง อ.สตึก จว.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์กลาง 0-4463-4850 https://sites.google.com/site/chumsaengpolice/
32 สภ.หนองไม้งาม 125 ม.14 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์ 31180 โทรศัพท์กลาง 0-4467-9989 http://www.govesite.com/nongmaingampolice/index.php?p=1
33 สภ.โนนเจริญ 94 ม.1  ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์ 31180 โทรศัพท์กลาง 0-4466-6632 https://sites.google.com/site/noncharoenpolicestation/
34 สภ.หนองไทร 130 ม.1 ต.หนองไทร อ.นางรอง จว.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์กลาง  0-4463-4921 https://sites.google.com/site/nongsaipolis/