เหรียญบูชารุ่น “พิทักษ์ธรรม” หลวงพ่อเมียน กัลยาโณ

reserv-pitakthamma

0-intro

1-meetting 2-signed 3-signed 4-personal 5-price-2