รายงานผลจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

* ข้อควรทราบ
 – กรุณากรอกให้ตรงช่อง สภ. ของตนเอง
 – ห้ามลบข้อมูลของ สภ. อื่น โดยเด็ดขาด !!

——————————————————————————————

ลิ้งกรอกข้อมูลออนไลน์ แบบ จร.๑ – ๖ , ตรวจยึดรถ คสช.46 , ตรวจยึดรถโดยสาร , ผลการจับกุม 4 ข้อหา เปรียบเทียบ ๕๙/๖๐ , ผลการจับกุมอื่นๆ