คู่มือ CRIMES

คู่มือ เจ้าหน้าที่ประจำวัน-คดี
คู่มือ พงส.-หน.งานสอบสวน
คู่มือ ฝ่ายอำนวยการ
คู่มือ ระบบสืบค้น
คู่มือ การขอ user และสิทธิ์ใช้งาน
คู่มือ จนท.เทคโน สภ.
คู่มือ ปัญหาข้อขัดข้องและการแก้ไขเบื้องต้น1
คู่มือ รวมปัญหาและการแก้ไขเบื้องต้น2
คู่มือ บช./บก./กก.
ไฟล์ อัพเดท License Manager 2558 (สิงห์)
ไฟล์ สำหรับเครื่อง Thin Client (กรณีไม่ต้องการ Ghost)
ไฟล์ อัพเดทเครื่อง Thin Client (ไฟล์ Ghost)
ไฟล์ โปรแกรมทำ USB Boots สำหรับติดตั้งไฟล์ Ghost เครื่อง Thin Client
เว็บไซต์ CRIMES : http://crimes.police.go.th/home.html
Facebook CRIMES : https://www.facebook.com/crimes.police
URL CRIMES ใช้งานจริง : 172.17.4.72
URL CRIMES ทดสอบ/อบรม : 172.17.4.170   (172.17.4.171:8989 . 172.17.4.172:8989 , 172.17.4.173:8989)
ช่องทางในการติดต่อแก้ปัญหาสำหรับโครงการ CRIMES ครับ

ปัญหาเรื่องเครื่อง และ การใช้งานโปรแกรม
หมายเลขโทรศัพท์
1. 1228 กด 2 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
2. 027899099 กด 1 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 24.00 น.
3. 0863275831 ตลอด 24 ชม.

* กรุณาติดต่อหมายเลขอันดับที่1 ก่อน เปนลำดับแรก

ปัญหาเรื่องเครือข่าย
หมายเลขโทรศัพท์
1. 022052209
2. 022051313
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

ปัญหาเรื่องสิทธิ์การใช้งาน และ ทะเบียนราษฎร์
1.022051843
2.022052316
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

ติดต่อเรื่องการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
022052692
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.