26 พฤษภาคม 2560 ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

26 ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. พว.อรชร คนชุม ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จว.บุรีรัมย์ โดยมี นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ โดยกิจกรรมการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การมอบเงินสงเคราะห์ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่มให้แก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ แจกจ่ายพันธุ์ปลา พันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชนฯ ณ โรงเรียนวัดสุคันธารมณ์ ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

>>ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<

You may also like...