Category: มิถุนายน

14

โครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% (MOU)

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานในพิธีเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% โดยมี พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา, ผู้จัดการ/ตัวแทนบริษัท, ห้างร้าน ร่วมโครงการฯ โดยได้มอบหมวกนิรภัยให้แก่ตัวแทน พนักงานบริษัท ข้าราชการ ชุมชน นักเรียน นักศึกษา...

13

โครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”

วันพุธที่ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , หัวหน้าสถานีตำรวจและข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ และคณะแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.บุรีรัมย์ ร่วมบริจาคโลหิตฯ ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์

12

โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี 2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมเพ ลา เพลิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ พล.ต.ต.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2561 ในห้อข้อไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด ที่มีผลเสียต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดในการที่จะร่วมมือกันป้องกันแก้ไข ร่วมเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดยาเสพติด ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชน ที่เป็นอนาคตของชาติ โดยมีนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง...

11

MOU วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง กับสถานีตำรวจภูธรคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ น.ส.ปัญฑารีย์ สำราญศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง พ.ต.ท.วรวิทย์ หนูสนั่น รอง ผกก.ป.สภ.คูเมือง จว.บุรีรัมย์ นายวิโรจณ์ ทองเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) การขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง กับสถานีตำรวจภูธรคูเมือง จว.บุรีรัมย์ ณ...

36242431_1570589026400455_6528017837976453120_n

โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(ปักกลด)

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(ปักกลดโครงการ 2) สภ.คูเมือง จว.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2561 โดยมี พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ นายเสนีย์ มะโน นายอำเภอคูเมือง พ.ต.ท.วรวิทย์ หนูสนั่น รอง ผกก.ป.สภ.คูเมือง จว.บุรีรัมย์...

09

โครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ น.ส.ปัญฑารีย์ สำราญศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ร่วมพิธีเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด โดยมี บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม จำนวน 800 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง อ.คูเมือง จว.บุรีรัมย์ และได้ทำการปล่อยขบวนรถใช้เส้นทางระหว่างวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง...

08

พิธีปิดการฝึกทบทวน คฝ.ภ.จว.บุรีรัมย์

วันที 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.3 การฝึกทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ของชุด คฝ.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุภากร คำสิงห์นอก ผบก.สส.ภ.3 พ.ต.อ.ประสงค์ เรืองเดช รอง ผบก.อก.ภ.3 ,และคณะตรวจประเมินการฝึกทบทวนร้อย คฝ. ร่วมตรวจประเมินฯ การฝึกทบทวนร้อย คฝ. ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมชมสาธิตการฝึกร่วมกำลังสามฝ่าย ตำรวจ/ทหาร/ฝ่ายปกครอง...

07

การฝึกทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ฯ

วันที 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.3 เป็นประธานการฝึกทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ของชุด คฝ.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุภากร คำสิงห์นอก ผบก.สส.ภ.3 พ.ต.อ.ประสงค์ เรืองเดช รอง ผบก.อก.ภ.3 ,และคณะตรวจประเมินการฝึกทบทวนร้อย คฝ. ร่วมตรวจประเมินฯ การฝึกทบทวนร้อย คฝ. ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมชมสาธิตการฝึกร่วมกำลังสามฝ่าย ตำรวจ/ทหาร/ฝ่ายปกครอง...

06

การฝึกทบทวน ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ชุด คฝ.บุรีรัมย์

วันที 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.3 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ของชุด คฝ.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุภากร คำสิงห์นอก ผบก.สส.ภ.3 พ.ต.อ.ประสงค์ เรืองเดช รอง ผบก.อก.ภ.3 ,และคณะตรวจประเมินการฝึกทบทวนร้อย คฝ. ร่วมตรวจประเมินฯ การฝึกทบทวนร้อย คฝ. ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมชมสาธิตการฝึกร่วมกำลังสามฝ่าย ตำรวจ/ทหาร/ฝ่ายปกครอง...

05

ประชุมบริหารประจำเดือน มิถุนายน 2561

วันที่ 22 มิิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมบริหาร ภ.จว.บุรีรัมย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยมี พ.ต.อ.วีรพล เจริญศิริ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ณ...